Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

Polacy piją mniej piwa niż Niemcy i Irlandczycy

08.03.2006

Statystyczny Polak wypija rocznie 75 litrów piwa; pod tym względem wyprzedza go Niemiec i Irlandczyk, z których każdy wypija ponad 100 litrów tego trunku rocznie - wynika raportu Eurostatu na temat różnych aspektów gospodarek krajów Europy.
W raporcie zebrano dane z lat 1995-2004, dotyczące najróżniejszych tematów: od produkcji w sektorze węgla i stali poprzez informacje o wyposażeniu krajów w skrzynki pocztowe, po dane na temat wydatków mieszkańców na turystykę i zagadnienia dotyczące różnych nawyków obywateli poszczególnych państw.

Jeśli chodzi o nawyki alkoholowe - najrzadziej piwo piją Francuzi (nieco ponad 33 litry rocznie), którzy zdecydowanie chętniej kupują wino. Z raportu wynika, że Polaków nadal trudno przekonać do stosunkowo niewielkiego wysiłku związanego z segregowaniem odpadów. W 2003 r. recyklingowi poddano jedynie 145 tys. ton materiałów, podczas gdy w 2002 roku np. w Niemczech - ponad 17 mln ton, a we Francji w 2003 r. - prawie 5 mln ton. Gorzej radzą sobie pod tym względem np. Węgrzy (67 tys. ton w 2002 r.), Estończycy (22 tys. ton w 2003 r.) i Czesi (15 tys. ton w 2003 r.).

Wśród materiałów poddanych recyklingowi w Polsce w 2003 r. znalazło się m.in. 45 tys. ton papieru i 60 tys. ton szkła.

Raport przedstawia również dane na temat... wyposażenia krajów w skrzynki pocztowe. W tym względzie zdecydowanie przodują Niemcy - mają prawie milion skrzynek. Niestety brak informacji na ten temat o Polsce. Najmniej skrzynek pocztowych jest na Malcie (1843), co wydaje się zrozumiałe, gdyż jest to najmniejszy kraj w UE i jeden z najmniejszych na świecie.

Raport zawiera też informacje o narodowej produkcji filmowej poszczególnych krajów, a także dane na temat kin i cen biletów. W 2003 r. w Polsce wyprodukowano 26 filmów (wliczono filmy zrealizowane we współpracy z innymi krajami). W tym samym roku we Francji wyprodukowano aż 213 filmów, a w Wielkiej Brytanii - 143. W UE najsłabiej pod tym względem wypadła Estonia z jedynie trzema filmami własnej produkcji.

W Polsce w 2003 r. było 25 multipleksów (nie ma danych na temat zwykłych kin). Pod tym względem najlepszą sytuację mają miłośnicy filmów w Hiszpanii (188 multipleksów) i w Wielkiej Brytanii (185).

Z raportu wynika, że nie należy narzekać na ceny biletów do kina w Polsce, gdyż w 2003 r. bilet kosztował 3,66 euro, podczas gdy w Szwecji - 8,30 euro, a w Wielkiej Brytanii, na Cyprze, w Danii ceny wynosiły ok. 6-7 euro.

Raport mówi także o nawykach podróżniczych obywateli poszczególnych krajów. Najbardziej skłonni do podróżowania są Niemcy (w 2003 r. na wyjazdy turystyczne wydali ponad 57 mld euro), na drugim miejscu są Amerykanie (50 mld euro), następnie Brytyjczycy (ponad 42 mld euro), następnie - Japończycy (ponad 25 mld euro). Listę zamykają Rosjanie (na podróże wydali ponad 11 mld euro).

Krajami najchętniej odwiedzanymi w 2003 r. były: Francja (75 mln turystów), Hiszpania (prawie 52 mln), Stany Zjednoczone (ponad 41 mln), Włochy (prawie 40 mln), Chiny (33 mln).


onet.pl

PAP, ML