Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

Podziękowania dla Ewy

11.04.2005

Zmian w swoim składzie osobowym dokonała Kapituła Bractwa Piwnego. Posiedzenie Kapituły w tej sprawie poprzedziło obrady Wielkiego Kręgu Bractwa Piwnego w Krakowie (02.04.2005r.)
Kapituła przyjęła rezygnację Ewy Wesołowskiej z funkcji Głównego Skarbnika i członka Kapituły. Na jej miejsce, decyzją Kapituły, powołany został Krzysztof Jóźwiak.
Dotychczasowy Skarbnik Bractwa Piwnego, Ewa Wesołowska, jest członkiem Krakowskiego Kręgu Lokalnego Bractwa Piwnego. W sytuacji, kiedy Wielki Mistrz jest członkiem Kręgu Łódzkiego, odległość bardzo utrudnia księgowo-finansowe aspekty działalności Bractwa Piwnego. Krzysztof Jóźwiak jest członkiem Kręgu Łódzkiego.
Jednym z punktów obrad Wielkiego Kręgu Bractwa Piwnego było uroczyste pożegnanie dotychczasowego Skarbnika i wygłoszone przez Wielkiego Mistrza podziękowanie za wieloletnią pracę na rzecz Bractwa Piwnego. Także i w tym miejscu warto powtórzyć słowa wdzięczności: dziękujemy Ci, Ewo.
Bractwo Piwne