Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

Po Wielkim Kręgu

11.04.2005

Sprawy związane ze zmianami Statutu Bractwa Piwnego zdominowały obrady Wielkiego Kręgu Towarzystwa Promocji Kultury Piwa Bractwo Piwne. Wielki Krąg zebrał się 2 kwietnia 2005 w Krakowie. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Kręgów Lokalnych z Krakowa, Częstochowy, Łodzi i Zgierza.
Kwestie związane ze zmianami Statutu zaprezentował członek Kapituły Bractwa Piwnego Stefan Urbaniak. Zmiany dotyczą dostosowywania wewnętrznych przepisów Bractwa Piwnego do obowiązującego w Polsce prawa. Zgodnie z nowymi zapisami Kapituła Bractwa Piwnego może dokonywać zmian Statutu, o ile wymagają tego przepisy lub organy nadrzędne. Dotychczas w celu dokonania takich zmian powinien zbierać się Wielki Krąg, co przy znacznym rozproszeniu członków Bractwa Piwnego byłoby bardzo trudne. Teraz rolą Wielkiego Kręgu, spotykającego się raz w roku, jest zatwierdzenie zmian przyjętych przez Kapitułę.
W czasie obrad Wielkiego Kręgu Wielki Mistrz Bractwa Piwnego Zbigniew Olobry przedstawił sprawozdanie z działalności Kapituły w ciągu ostatniego roku oraz plany na najbliższe miesiące.
Rok 2005, a przede wszystkim jego końcówka, to czas obchodów 10-lecia Bractwa Piwnego, więc tym wydarzeniom Kapituła zamierza poświęcić najwięcej uwagi. Punktem kulminacyjnym obchodów rocznicy powstania Bractwa Piwnego ma być jesienny Mityng EBCU w Krakowie. Wielki Mistrz ma też nadzieję, że w najbliższym czasie Bractwo Piwne poszerzy się o Krąg Lokalny w Skierniewicach. Poza tym Bractwo Piwne ma zamiar uczestniczyć we wszystkich tych imprezach i spotkaniach piwnych, w których brało udział w ciągu ostatniego roku.
W czasie obrad Wielkiego Kręgu Bractwa Piwnego swoje sprawozdania zaprezentowali przedstawiciele Trybunału, Komisji Rewizyjnej oraz Kręgów Lokalnych.
Zebrani członkowie Bractwa Piwnego przyjęli wniosek Zgierskiej Kuźni Piwnej - Kręgu Lokalnego w Zgierzu - aby kolejny Wielki Krąg w roku 2006 odbył się właśnie w tym mieście.
Bractwo Piwne