Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

Pierwszy Polak w zarządzie Europejskich Konsumentów Piwa

20.10.2015
Pierwszy Polak w zarządzie Europejskich Konsumentów Piwa Jan Lichota

19 października Jan Lichota został wybrany jako pierwszy polski przedstawiciel w zarządzie Europejskiej Unii Konsumentów Piwa /EBCU/.

Podczas walnego zgromadzenia Europejskiej Unii Konsumentów Piwa /EBCU/, które odbyło się 19 października 2016 w Brukseli organizacja dyskutowała nad tematami istotnymi dla miłośników piwa w Europie.

Przedstawiciele 13 organizacji zrzeszonych w EBCU dyskutowali nad nadchodzącymi zmianami w ustawodawstwie unijnym w akcyzie, informacji dla konsumentów czy polityce zdrowotnej. Dodatkowo omówiono sprawy współpracy między organizacjami członkowskimi, sprawy statutowe oraz przebieg obchodów 25-lecia EBCU w każdym kraju.

Podczas zebrania delegaci wybrali trzech członków do pięcio-osobowego zarządu EBCU. Wybrani zostali Bo Jensen, Tim Webb oraz Jan Lichota, członek Kapituły Bractwa Piwnego.

Gratulujemy Jankowi i cieszymy się z polskiej obecności na najwyższym europejskim poziomie.


Autor: Bractwopiwne.pl