Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

Perła w koronie Carlsberga

11.05.2005

Wzrost mocy produkcyjnych Browaru Okocim z 1,5 mln hektolitrów piwa do 2,6 mln hl w 2004 roku w wyniku wartych łącznie 140 mln zł inwestycji, poczynionych w browarze w latach 2001-2004 - to powód do zadowolenia kierownictwa browaru oraz Grupy Carlsberg Polska, jednego z trzech głównych producentów piwa z 15-procentowym udziałem w rynku.
Spółka z główną siedzibą w Warszawie posiada oddziały w Brzesku, Szczecinie, Sierpcu, Wrocławiu, a Browar Okocim w Brzesku jest największym browarem Grupy i kluczowym dla Carlsberg Breweries A/S w Europie.
Wzrost mocy produkcyjnych i podniesienie jakości piw warzonych w zakładzie piwowarskim w Brzesku nastąpiło dzięki przeprowadzeniu wielu istotnych inwestycji.
- Po raz pierwszy w swej historii browar Okocim przekroczył w ubiegłym roku liczbę 2 milionów hektolitrów wyprodukowanego piwa. Ten sukces jest efektem kilkuletnich inwestycji Carlsberga w urządzenia i linie produkcyjne
oraz wzrostu popytu na produkty naszego zakładu - mówi
Piotr Polański, dyrektor browaru. Jeden z największych sukcesów dyrekcja browaru widzi w zmodernizowaniu
mieszczącej się w zabytkowym budynku warzelni, pamiętającej czasy założycieli Browaru Okocim, rodziny Goetzów-Okocimskich.

Pożytki z restrukturyzacji

Zmiany własnościowe w Browarze Okocim rozpoczęto w 1990 roku
od przekształcenia go w jednoosobową spółkę skarbową pod nazwą Okocimskie Zakłady Piwowarskie SA, która w 1991 roku po raz pierwszy wyemitowała akcje i - jako jedna
z pierwszych w kraju - w 1992 roku wprowadziła je na Giełdę Papierów Wartościowych. Kolejne emisje akcji miały miejsce w latach: 1994 i 1996, i wówczas 30 proc. udziałów objął
duński potentat piwny Carlsberg A/S. W tym też roku Okocim - jako pierwszy w polskiej branży piwowarskiej
- otrzymał od Lloyd's Register Quality Assurance Ltd. certyfikat ISO 9002. potwierdzający najwyższe standardy produkcji i kontroli. W 2001 roku, w wyniku przyłączenia
do Okocimia Bosmana Browaru Szczecin SA i Kasztelana Browaru
w Sierpcu SA. powstała Grupa Carlsberg Okocim, przemianowana
w 2004 roku na Carlsberg Polska. Restrukturyzacji Okocimia towarzyszyły wysokie nakłady na inwestycje techniczne, w tym w warzelnię, tankofermentory, filtrację, linię puszkową
o wydajności 60 tyś. puszek na godzinę, magazyn o powierzchni 8 tyś. mkw., a także obiekty infrastruktury
technicznej. Dziś browar produkuje piwa pod marką Okocim,
Harnaś, Karmi i na licencji piwo Carlsberg, które stawia browar na bardzo silnej, trzeciej pozycji pod względem jakości wśród około 80 producentów marki Carlsberg
w świecie.
Okocim zaopatruje w piwo rynki: krajowy i światowy. W roku
2004 został odnotowany pięciokrotny wzrost eksportu piwa produkowanego przez Carlsberg Polska SA do Kanady oraz USA,
a także na rynki europejskie, do czego mocno przyczynił się właśnie browar w Brzesku, produkujący piwo na rynki Węgier, Słowacji, Wielkiej Brytanii, USA i Kanady.
Ponadto Okocim odnotował w 2004 r. wzrost produkcji o 550 tyś. hl piwa w porównaniu z rokiem 2003.
Stale rosnące zdolności produkcyjne browaru oraz zapotrzebowanie na piwo produkowane w Brzesku zaważyły na podjęciu decyzji o zwiększeniu poziomu zatrudnienia
w 2005 roku o ponad 30 osób przed sezonem, zaś w sezonie -
0 dalszych 20 pracowników w działach produkcji i pakowania. Browar jest ważnym i liczącym się w gminie i regionie pracodawcą, zatrudniającym około 500 osób.

Lepiej niż cała branża

Browar Okocim może poszczycić się bogatą kolekcją medali i wyróżnień, otrzymanych na zagranicznych 1 krajowych targach, którą zapoczątkował medal, zdobyty w 1899 roku
Do dziś Okocim otrzymał ponad 50 różnych nagród, co plasuje go w czołówce polskich browarów.
W 2004 roku Grupa Carlsberg Polska znacznie przekroczyła zakładane plany, jako że po raz pierwszy w historii zanotowała sprzedaż ponad 4 mln hl piwa (4 mln 155 tyś.
hl), czyli o 8 proc. więcej niż w roku poprzednim. Wzrost sprzedaży Carlsberg Polska kilkakrotnie przekroczył
roczny wzrost całej branży piwnej, a spektakularne wzrosty marek Harnaś i Carlsberg oraz coraz silniejsza pozycja marek regionalnych zapewniły bardzo dobry wzrost sprzedaży i zdecydowaną poprawę wyników finansowych spółki. Również
wprowadzenie nowej strategii marki Harnaś w maju zeszłego roku spowodowało bardzo szybki wzrost udziałów rynkowych. Wyniki dają w branży piwnej pod względem wzrostu sprzedaży, zaś uzyskane rezultaty pozwalają na optymistyczne
prognozy na rok 2005. W ocenie specjalistów, branża piwna w Polsce jest 10. rynkiem na świecie i jednym z najdynamiczniej rozwijających się i przyszłościowych
rynków, który w 2004 roku zanotował wzrost o 1,4 proc., między innymi dzięki zmianom preferencji konsumentów alkoholi, których 87 proc. przedkłada piwo nad
wino i mocne trunki. Jako zagrożenie dla branży piwowarskiej specjaliści wskazują, między innymi, niestabilny kurs złotówki do euro, a także niekonkurencyjnie wysokie stawki akcyzy w Polsce, z którego
to tytułu w 2004 roku Carlsberg Polska zapłacił 320 mln zł.
Gazeta Prawna

Ewa Grochala-Włodek