Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

Otwarty Konkurs Piw w Łodzi

24.09.2009
Otwarty Konkurs Piw w Łodzi Otwarty Konkurs Piw w Łodzi

54 piwa podzielone na osiem grup oceniali degustatorzy podczas Otwartego Konkursu Piw w Łodzi. Konkurs (23.09.2009) poprzedzał I Galę Browarników, organizowaną wspólnie przez skupiający największych polskich producentów piwa Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie oraz Stowarzyszenie Regionalnych Browarów Polskich. Degustatorami w trzech grupach piw byli przeszkoleni członkowie Bractwa Piwnego, z Wielkim Mistrzem Bractwa, Markiem Suligą na czele.

Zgłoszone do Otwartego Konkursu Piw produkty podzielone zostały na następujące grupy:

1. Grupa II A
piwo jasne pełne 10° - 11,1° Blg (4 piwa)
2. Grupa II B
piwo jasne pełne 11,2° - 12° Blg (16 piw)
3. Grupa III
piwa jasne pełne 12,1° - 14° Blg (13 piw)
4. Grupa IV
piwo jasne pełne mocne 14,1° - 16° Blg (7 piw)
5. Grupa VI
piwa ciemne 12,6° - 14,9° Blg (3 piwa)
6. Grupa IX
piwa pszeniczne (3 piwa)
7. Grupa X
piwa specjalne (3 piwa)
8. Grupa Open
piwa ciemne (5 piw)

Degustatorzy, przedstawiciele browarów zgłaszających piwa do oceny i członkowie Bractwa Piwnego, podzieleni zostali na cztery zespoły degustacyjne A, B. C i D. Członkowie panelu A oceniali piwa z grup IIA i IV, panelu B, w dwóch turach, piwa z grupy IIB, degustatorzy panelu C w dwóch turach piwa z grupy III oraz piwa z grupy VI, skupieni w panelu D członkowie Bractwa Piwnego oceniali piwa z grup: IX, X i Open.

- Oceniamy te piwa, które nie są objęte zapisami Polskiej normy, zgodnie z którą prowadzony jest konkurs - wyjaśniał Wielki Mistrz Bractwa Piwnego Marek Suliga. - Piwa pszeniczne i piwa smakowe, czyli napoje piwne to, w stosunku do zapisów PN, nowości na naszym rynku. Natomiast w kategorii Open zróżnicowanie piw jest tak duże, że można brać pod uwagę tylko smakowitość, czyli ogólne wrażenie smakowe. A to jest właśnie to, co przede wszystkim odbiera konsument, przecież na co dzień piwo piją konsumenci, a nie technolodzy produkcji.

Kierownicy produkcji, technolodzy i piwowarzy, reprezentujący Carlsberg Polska, Perła Browary Lubelskie, Royal Unibrew Polska, Grupę Żywiec i zduńskowolski Browar Staropolski to pozostali członkowie paneli degustacyjnych. Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja, w skład której wchodziła reprezentantka Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Anna Orłowska i prof. Tadeusz Rzemieniuk z Tych. Przewodniczącym komisji był prof. Wojciech Ambroziak, wicedyrektor Instytutu Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności politechniki Łódzkiej. To właśnie przygotowanie merytoryczne i doświadczenie pracowników Politechniki Łódzkiej zdecydowało o wyborze Łodzi jako miejsca, w którym organizowany był Otwarty Konkurs Piw.

- Mamy przecież ogromne tradycje piwowarskie, związane z nauczaniem tej dziedziny – podkreślał prof. Ambroziak. – Od wielu lat organizujemy lub współorganizujemy wiele konkursów piwnych, kilkanaście lat firmowaliśmy konkurs towarzyszący Festiwalowi Piw Polskich, teraz wspólnie z uniwersytetami przyrodniczymi z Wrocławia i Krakowa organizujemy Szkołę Technologii Fermentacji.

Kolejnym, zdaniem prof. Ambroziaka, powodem, dla którego konkurs organizowano w Łodzi, był charakter tego spotkania.
- Odbywająca się w Warszawie Gala Browarników skupia prezesów i członków zarządów – tłumaczył. – Do Łodzi przyjechali praktycy, ludzie, którzy na co dzień uczestniczą w panelach degustacyjnych, także podczas oceny jakości piwa w swoich macierzystych browarach.

Prof. Wojciech Ambroziak zwracał także uwagę na dwa nowe aspekty, obecne w polskim piwowarstwie. Po pierwsze następuje próba konsolidacji środowisk producenckich, czego wyrazem jest współpraca zrzeszającego wielkie koncerny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego i skupiającego mniejsze browary Stowarzyszenia Browarów Regionalnych. Przecież I Gala Browarników organizowana jest wspólnie przez oba stowarzyszenia.
Po drugie natomiast na polskim rynku przybywa piw nieobecnych jeszcze kilka lat temu. Piwa pszeniczne i smakowe warzone są w wielu browarach, na konkursach jakości tworzone są dla nich osobne grupy.

Przed samą degustacją przeprowadzone zostało losowanie, dzięki któremu poszczególni degustatorzy rozdzieleni zostali do poszczególnych paneli.
- Najważniejsza jest kontrola anonimowości próbek, oceniający wiedzą tylko, jaki rodzaj piwa oceniają, a nie kto jest jego producentem – podkreślał prof. Tadeusz Rzemieniuk. - Chodzi o to, żeby reprezentanci jednego producenta nie znaleźli się w jednej grupie. Oczywiście może się zdarzyć, że ktoś o bardzo dobrym wyczuciu sensorycznym rozpozna własne piwo, dlatego właśnie przedstawiciele browarów powinni oceniać piwa z innych zakładów.

Towarzyszący I Gali Browarników Otwarty Konkurs Piw odbywał się w łódzkim klubie Saturator przy ul. Radwańskiej. Producenci nagrodzonych piw otrzymują dyplomy i medale, przy czym klasyfikacja medalowa jest różna w zależności od ilości piw w danej grupie. W grupach, do których zgłoszono więcej niż trzy piwa przyznawane są medale brązowe, srebrne i złote za III, II i I miejsce, natomiast w tych grupach, w których oceniano tylko trzy piwa przyznany jest jedynie medal złoty.

Bractwo Piwne podczas konkursu reprezentowane było przez Piotra Baranowskiego, Krzysztofa Pigułę, Marka Suligę, Stefana Urbaniaka i Darię Zając, przeszkolonych w zakresie oceny sensorycznej członków Kręgu Łódzkiego stowarzyszenia.
Wyniki Otwartego Konkursu Piw brane są pod uwagę w klasyfikacji rocznej, zmierzającej do wyłonienia Piwa Roku 2009.

Piwu Cześć!
Bractwo Piwne