Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

Niewiedza, a nie zła wola

10.04.2004

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wystosowany przez nią wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Wielkiemu Mistrzowi i Kapitule to jeden z dwóch najważniejszych punktów porządku obrad IV Zwyczajnego Wielkiego Kręgu Bractwa Piwnego (Łódź, 03.04.2004). Drugim równie istotnym punktem były wybory nowych władz, zanim to jednak nastąpiło, członkowie Bractwa musieli rozliczyć ustępujących.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej członkom Bractwa Piwnego przedstawił Krzysztof Piguła. Znalazło się w nim wiele krytycznych uwag pod adresem Wielkiego Mistrza, Kapituły i gospodarki finansowej stowarzyszenia. Przede wszystkim Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę na zaniedbania dotyczące opisów dokumentów, faktur czy podpisów pod nimi. Komisja w działaniach władz Bractwa Piwnego nie dopatrzyła się jednak żadnych nadużyć. „To niewiedza, a nie zła wola” – podkreślał Krzysztof Piguła, referujący stanowisko Komisji.
Z wystąpienia Komisji Rewizyjnej wynika, że nieścisłości dokumentacji można łatwo i szybko usunąć przy współpracy z osobą biegłą w zasadach księgowości.
Pochwałę Komisji Rewizyjnej otrzymała decyzja władz Bractwa Piwnego o zmianie banku, obsługującego konto stowarzyszenia. Wzrost opłat za prowadzenie rachunku spowodował konieczność znalezienia tańszego rozwiązania, co też się stało. Dzięki przeniesieniu rachunku do innego banku Bractwo Piwne mogło zaoszczędzić.
Komisja Rewizyjna kolejnej kadencji powinna jak najszybciej przeprowadzić kontrolę stanu finansów Bractwa Piwnego.
Pomimo wskazanych przez Komisję nieprawidłowości, czy raczej niedociągnięć, Komisja wnioskowała o udzielenie absolutorium ustępującemu Wielkiemu Mistrzowi oraz Kapitule. Po trzyletniej kadencji Wielki Mistrz oraz członkowie Kapituły Bractwa Piwnego otrzymali absolutorium.

Bractwo Piwne