Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

Liderów piwnych jest już dwóch

07.12.2004

Czy nastąpiła zmiana lidera w branży piwnej? Przedstawiciele Kompanii Piwowarskiej twierdzą, że tak. Grupa Żywiec jest innego zdania.
Nasza sprzedaż w trzecim kwartale wzrosła w porównaniu do wyników sprzed roku aż o 16,2 proc i wyniosła ponad 3,2 mln hektolitrów. Tym samym objęliśmy pozycję lidera branży - powiedział nam Paweł Kwiatkowski, rzecznik KP. Inne zdanie mają przedstawiciele Żywca.
- Od chwili powstania, czyli od początku 1999 roku, nieprzerwanie utrzymujemy pozycję lidera - twierdzi Krzysztof Rut z Grupy Żywiec. Dodaje, że według badań AC Nielsen, po dziesięciu miesiącach tego roku udziały rynkowe Grupy wynoszą ponad 36 proc., co daje przewagę blisko 4 pkt proc. nad następnym konkurentem. Obaj mają rację. Tyle że przedstawiciel Żywca sumuje dziesięć miesięcy, a Kompanii - trzeci tegoroczny kwartał. Kto jest obecnie liderem, dowiemy się, gdy będą podsumowania sprzedaży drugiego półrocza. Z ubiegłorocznych danych finansowych (rok finansowy KP kończy się 31 marca) wynika, że większe przychody ze sprzedaży miała Grupa Żywiec, jednak zysk netto
Kompanii był ponaddwukrotnie wyższy, co może świadczyć o wyższej rentowności. Bo też w momencie tworzenia Kompania miała browary bardziej zaawansowane technologicznie, a GŻ musi inwestować w rozwój. Ale w tym roku możemy się spodziewać znaczącej poprawy wyników finansowych Grupy.
- Po trzech kwartałach nasz zysk netto wyniósł ponad 258 mln zł - powiedział nam Krzysztof Rut (zysk ubiegłoroczny - 206,2 mln zł). Znaczny wzrost sprzedaży KP może się wiązać ze zwiększonymi wydatkami na reklamę.
- Tyskie jest największą marką piwa w Polsce. Obecnie, według danych AC Nielsen za wrzesień, posiada
udziały rynkowe wielkości 14,7 proc. Piwo to wspieramy kampanią nawiązującą do jubileuszu 375-lecia Tyskich
Browarów Książęcych - powiedział Kwiatkowski. Kompania Piwowarska jest częścią grupy SABMiller, drugiego co do wielkości producenta piwa na świecie. Jednym z polskich (mniejszościowym) akcjonariuszy KP jest Jan Kulczyk, który firmę tę tworzył. Większościowym udziałowcem Grupy Żywiec jest Heineken.

Życie Warszawy

HENRYK A. SADOWSKI