Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

Lepiej wystrzegać się nieuczciwej konkurencji

07.11.2006

Przedsiębiorcy nie mogą zapominać się w walce o klienta. Nierzetelnym grozi posądzenie o nieuczciwą konkurencję i dotkliwe kary.

(...)
Nieprawdziwe oznaczenie geograficzne
Wśród czynów nieuczciwej konkurencji ustawa wymienia też opatrywanie towarów lub usług fałszywym lub oszukańczym oznaczeniem geograficznym wskazującym bezpośrednio albo pośrednio na kraj, region lub miejscowość ich pochodzenia albo używanie takiego oznaczenia w działalności handlowej, reklamie, listach handlowych, rachunkach lub innych dokumentach (art. 8 uznk).

PRZYKŁAD
Browar z Gorzowa Wielkopolskiego zaczyna rozlewać trunek do butelek z etykietką "Piwo z Lublina", choć we wschodniej Polsce nie prowadzi żadnej działalności. Warto przy tym wiedzieć, że jeśli towar lub usługa są chronione w miejscu pochodzenia, a z pochodzeniem z określonego regionu lub miejscowości związane są ich szczególne cechy lub właściwości, to czynem nieuczciwej konkurencji jest fałszywe lub oszukańcze używanie takich geograficznych oznaczeń regionalnych. I to nawet, gdyby były używane z dodatkiem "rodzaj", "typ", "metoda" albo równoznacznym (art. 9 uznk). Chodzi tu np. o regionalne produkty spożywcze chronione w ramach Unii Europejskiej. Pisaliśmy o tym m.in. w DF z 18 lipca br. ("Produkty dla wybrańców").
(...)
 

Rzeczpospolita

 

PAWEŁ WRZEŚNIEWSKI