Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

Konkurs przed Galą

23.09.2009

Otwarty Konkurs Piw pod patronatem Politechniki Łódzkiej i przy współudziale Bractwa Piwnego towarzyszy I Gali Browarników. Konkurs (23 września 2009) odbywa się w Łodzi, natomiast Gala dzień później w Warszawie.

I Gala Browarników organizowana jest przez Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce - Browary Polskie i Stowarzyszenie Regionalnych Browarów Polskich. W konkursie, który towarzyszy Gali, udział bierze około 60 piw w kilku kategoriach.
Przeszkoleni członkowie Towarzystwa Promocji Kultury Piwa Bractwo Piwne zaproszeni zostali do oceny piw w trzech grupach: piwa pszeniczne, piwa smakowe – napoje piwne. Ta ostatnia kategoria obejmuje wszystkie typy piwa o ciemnej barwie, od 11° do 22° Blg. Jest więc to kategoria „open”. Ze względu na różnorodność piw zebranych w tej grupie niemożliwe jest przeprowadzenie rzetelnej oceny porównawczej. Ocenie podlega więc jedynie smakowitość, czyli ogólne walory smakowe.

Wyniki odbywającego się w Łodzi konkursu ogłoszone zostaną podczas Gali Browarników w Warszawie. Wcześniej uczestnicy Gali wezmą udział w dyskusjach na temat podatku akcyzowego w prawodawstwie unijnym oraz o propozycjach zmian krajowej ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Podczas konferencji prasowej przedstawione zostaną informacje dotyczące kondycji polskiego przemysłu piwowarskiego. W trakcie Gali przewidziano także wirtualne zwiedzanie browaru Łomża należącego do Royal Unibrew Polska.

Jednym z punktów czwartkowej Gali Browarników jest pokaz Marka Suligi, Wielkiego Mistrza Bractwa Piwnego, zatytułowany: „Promocja kultury picia piwa w Europie. Piwni ambasadorzy swoich krajów i regionów (style piwne).
 

Bractwo Piwne