Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

Kompania Piwowarska poprawia swoje wyniki

19.05.2006

W roku finansowym (tj. między 1 kwietnia 2005 roku a 31 marca 2006 roku) sprzedaż Kompanii Piwowarskiej wyniosła 11,4 mln hl, co oznacza 11% wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Jest to również największa ilość piwa sprzedana na polskim rynku w okresie 12 miesięcy. Przy wielkości krajowego rynku wynoszącej ok. 30,4 mln hl, udział w nim Kompanii Piwowarskiej wyniósł 37.5%, a zatem wzrósł z poziomu 36% osiągniętego w roku 2004/2005 (F05; kwiecień 2004 - marzec 2005). Osiągnięty wzrost sprzedaży Kompanii Piwowarskiej o 11% znacznie przekroczył średni wskaźnik wzrostu dla całej branży (4,7 %) w tym czasie. Oznacza to, że Kompania Piwowarska umocniła swoją pozycję lidera branży piwowarskiej, jaką zajmuje od czerwca 2004r. - podano w komunikacie.

Uwaga: w ciągu minionego roku zmianie uległa podstawa obliczeń udziałów w rynku - obecnie odzwierciedla ona skorygowane dane GUS. Udział KP w rynku w roku finansowym 2004/2005, oparty o dane Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego (ZPPP), miał wynieść 37,5%, jednak Związek nie monitoruje całego rynku piwa. Skorygowany i ponownie skalkulowany udział w rynku KP za poprzedni rok finansowy wyniósł 36,0%. Zatem udział w rynku osiągnięty w roku zakończonym 31 marca 2006 r., w wielkości 37,5%, oznacza wzrost o 1,5%.

Znakomite wyniki sprzedaży to rezultat innowacji w zarządzaniu markami oraz w trade marketingu, jak również dalszej poprawy penetracji kanałów dystrybucji i bardziej skutecznych działań w miejscach sprzedaży.

Wyniki w kanałach dystrybucji
Kompania Piwowarska zwiększyła udziały we wszystkich kanałach detalicznych - handlu nowoczesnym, tradycyjnym oraz w gastronomii. Bezprecedensowy wzrost udziałów o ponad jedną trzecią został odnotowany w handlu nowoczesnym (sieci handlowe supermarketów i hipermarketów). Główne siły napędowe takich wyników to większy nacisk na jakość obsługi oraz budowanie relacji z partnerami handlowymi. Inne czynniki to inwestycje w kanały dystrybucji oraz innowacje w merchandisingu.

Przez większość roku finansowego F06 Dyrektorem Generalnym Kompanii Piwowarskiej był Karl Lippert, który niedawno został mianowany na stanowisko Prezesa Bavaria S.A. w Kolumbii, firmy niedawno zakupionej przez SABMiller w Ameryce Południowej.

9 marca SABMiller plc ogłosił nominację Marka Bowmana na Dyrektora Generalnego Kompanii Piwowarskiej. Mark Bowman objął to stanowisko w dniu 1 maja 2006 r. Przedtem Mark Bowman pracował w Amalgamated Beverage Industries - firmie SABMiller oraz części SAB Ltd działającej w branży napojów w Republice Południowej Afryki. Piastował tam stanowisko Dyrektora Generalnego ABI oraz Prezesa Appletiser. ABI to największa w grupie SABMiller firma partnerska Coca Coli, o sprzedaży rzędu 14 mln hl napojów rocznie i odnotowująca wpływy rzędu ponad 1 miliarda USD.

Innowacje marketingowe oraz doskonałe wyniki marek
W roku finansowym F06 marki Kompanii Piwowarskiej cieszyły się wśród polskich konsumentów olbrzymim powodzeniem. Kluczem do naszego sukcesu było głębokie zrozumienie preferencji konsumentów oraz pojawiających się na rynku trendów. Portfel marek został odnowiony poprzez wprowadzenie na rynek nowych produktów. W ciągu roku wprowadziliśmy wiele innowacyjnych rozwiązań zarówno w zarządzaniu markami jak i w trade marketingu.

Tyskie
Udział w rynku marki Tyskie pod koniec roku finansowego wynosił około 17%. Tyskie zostało uhonorowane najbardziej prestiżową nagrodą branży piwnej na całym świecie: Złotym Medalem oraz Grand Prix podczas Międzynarodowego Konkursu Branży Piwowarskiej (Brewing Industry International Awards), przeprowadzanego od roku 1886. Tyskie powtórzyło swój sukces z roku 2002 jako zdobywca tych obu wyjątkowych nagród. Marka była także Sponsorem Polskiej Reprezentacji w Piłce Nożnej oraz Patronem Głównym Polskiej Wystawy Narodowej podczas EXPO 2005 w Japonii. Latem 2005 roku w całym kraju odbyło się 45 biesiad "Tyskich", w których uczestniczyło ponad 200 tysięcy konsumentów.

Żubr
Marka Żubr kontynuowała intensywny wzrost i obecnie posiada 11% udziałów w rynku. Komunikacja marki została związana z postacią żubra zamieszkującego Białowieski Park Narodowy w północno-wschodniej Polsce, któremu marka udziela również finansowego wsparcia. Żubr sponsorował też inne działania, związane z ochroną środowiska naturalnego. Miliony Polaków podziwiają komunikację tej marki za dowcip i poczucie humoru. Wśród innowacyjnych techniki marketingowych, wykorzystywanych przez markę Żubr, znalazło się m.in. organizowanie popularnych wśród konsumentów grzybobrań.

Lech
Lech, trzecia najlepiej sprzedająca się marka w portfelu KP, był bardzo aktywny w sponsorowaniu działań promocyjnych związanych z narciarstwem, plażową piłką nożną (beach soccer) i różnego rodzaju imprez i zabaw. Wolumen marki wzrósł o 17% dzięki konsekwentnej komunikacji, opartej na haśle "Będzie się działo!".

Inne marki w portfelu KP
W skład portfela marek Kompanii Piwowarskiej wchodzi również Redd's, lider segmentu piw smakowych, Dębowe Mocne, najlepiej sprzedające się piwo mocne w Polsce, Dog in the Fog - oferta zarówno dla mężczyzn jak i kobiet o zrównoważonym, łagodnym smaku oraz międzynarodowe marki premium należące do globalnego portfela SABMiller: Miller Genuine Draft oraz Pilsner Urquell, pierwszy i jedyny prawdziwy pilzner na świecie.

Nowe marki wprowadzone na rynek w F06
W roki finansowym F06 Kompania Piwowarska wprowadziła na rynek dwie nowe marki: Redd's Sun oraz Lech Free.

Redd's Sun to piwo o smaku cytrusowym, kolejny wariant marki, uzupełniający poprzednie dwa: oryginalnego Redd'sa o smaku jabłkowym oraz Redd'sa Red o smaku malinowym, wprowadzonego na rynek w roku F05. W oparciu o badania rynkowe wprowadzono nowe opakowanie, odzwierciedlające gusta i oczekiwania konsumentów. Dzięki niekonwencjonalnemu, pionowemu logo oraz nietypowemu kształtowi etykiety nowe opakowanie Redd'sa jest nowoczesne i kreatywne, przy czym jedyna w swoim rodzaju kolorystyka pozwala łatwo odnaleźć różne smaki na zatłoczonych półkach sklepowych.

Wprowadzenie na rynek marki Lech Free było odpowiedzią na zmiany społeczne, zachodzące w Polsce. Obecnie segment piw bezalkoholowych jest względnie nieduży, ale jego rola będzie rosnąć razem ze zmianami w postawach konsumentów i rosnącej popularności aktywnego stylu życia. Lech konsekwentnie buduje swój wizerunek marki nowoczesnej i innowacyjnej, wybieranej przez wnikliwych, dynamicznych konsumentów, ceniących sobie dobrą zabawę. Zawartość alkoholu w nowym produkcie wynosi poniżej 0,5%. Piwo ma doskonały smak, odróżniający je od większości pozostałych produktów bezalkoholowych.

Innowacje w trade marketingu
Poprawa wyników sprzedaży oraz komunikacji konsumenckiej w punktach sprzedaży uzyskała dodatkowe wsparcie w postaci serii innowacji merchandisingowych, takich jak wprowadzenie lad chłodniczych, chłodziarek sklepowych, witryn chłodniczych oraz specjalnych dozowników do szybszego serwowania piwa itp., jak również wprowadzenie standardów "idealnej" sklepowej półki z piwem. Przeznaczyliśmy znaczne środki finansowe na dalsze podwyższanie kompetencji i umiejętności zespołów sprzedażowych osiągnięte dzięki specjalistycznym szkoleniom. Wyniki badań, których celem było określenie wzorów zachowań kupujących oraz efektywności materiałów POS, umożliwiły nam uzyskanie dogłębnej znajomości rynku piwa, dostępnej tylko nielicznym firmom FMCG działającym na polskim rynku.

Wyniki finansowe
Okres 12 miesięcy do 31 marca 2006 r. był siódmym z kolei rokiem znakomitych wyników finansowych Kompanii Piwowarskiej. Doskonałe wyniki operacyjne przyczyniły się do 12% wzrostu przychodów brutto, które wyniosły 3,781 mld złotych oraz zwiększenia zysku netto o 18% (wyniósł on 570 mln zł). Kompania Piwowarska nieodmiennie należy do największych w Polsce podatników, wpłacając do kasy państwa ponad 1 miliard złotych w roku finansowym F06.

Inwestycje i ochrona środowiska
Obecnie roczne moce produkcyjne Kompanii Piwowarskiej wynoszą 12,5 miliona hektolitrów. W roku finansowym F06 uruchomiono realizację planu inwestycyjnego o wartości 300 milionów złotych. Wszystkie trzy browary (Tychy, Poznań i Białystok) są poddawane rozbudowie mocy produkcyjnych.

W styczniu 2006 roku browar w Tychach uzyskał pozwolenie zintegrowane, obejmujące wszystkie sfery wpływu naszej działalności na środowisko naturalne (gospodarkę odpadami, zużycie wody, ścieki, emisję do powietrza). W grudniu 2005 r. Kompania Piwowarska złożyła wnioski dla pozostałych dwóch browarów: w Poznaniu i Białymstoku. W marcu 2006 roku browary w Poznaniu i Tychach, jako jedne z pierwszych zakładów produkcyjnych w Polsce, uzyskały pozwolenie na handel emisjami dwutlenku węgla.

Ład korporacyjny (Corporate Governance)
Kosztem 9 milionów EURO Kompania Piwowarska wprowadziła SAP, nowy system ERP, obejmujący rachunkowość finansową i zarządczą, zarządzanie środkami trwałymi, surowcami oraz procesami sprzedaży i dystrybucji. System ten oddziela wszystkie bieżące transakcje od funkcji analitycznych i sprawozdawczych. System SAP to serce projektu SARBOX, mającego na celu dostosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej do wymogów ustawy Sarbanes-Oxley. SAP udostępnia większość transakcji w ramach projektu SARBOX; dzięki niemu mamy pewność, że wszystkie operacje są przejrzyste, a wyniki finansowe wolne od manipulacji. Funkcjonalność SAP pozwala zautomatyzować przeważającą większość procesów kontrolnych, które KP jest zobowiązana wdrażać jako część wymogów SARBOX.

Odpowiedzialność społeczna
Kompania Piwowarska należała do grona inicjatorów i współorganizatorów akcji komunikacji społecznej "Alkohol. Nieletnim Dostęp Wzbroniony" - ogólnopolskiej kampanii społecznej współorganizowanej z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Związkiem Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego (ZPPP Browary Polskie). Celem kampanii było ograniczenie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

W roku F06 pracownicy Kompanii Piwowarskiej w codziennej pracy stosowali Manifest Alkoholowy oraz Kodeks Komunikacji Marketingowej SABMiller. Każda reklama telewizyjna, plakat czy promocja muszą być zgodne z duchem i literą Manifestu oraz Kodeksu. Dokumenty te stały się "obowiązującym prawem" we wszystkich firmach rodziny SABMiller.

Adresowana do studentów kampania edukacyjna "Cel: Menadżer" miała na celu pomóc uczestnikom w nabyciu tzw. "miękkich" umiejętności menadżerskich. Zwycięzcy konkursu otrzymali stypendia w Kompanii Piwowarskiej oraz w innych firmach SABMiller za granicą.

Wyniki finansowe sabmiller PLC za rok F06
Kompania Piwowarska jest częścią drugiego na świecie producenta piwa - SABMiller plc. Grupa obecna jest w ponad 60 krajach na pięciu kontynentach, a jej portfel obejmuje ponad 120 silnych marek. W wielu krajach Grupa SABMiller zajmuje pozycję lidera branży piwnej. SABMiller plc jest również jedną z największych na świecie (poza USA) firm rozlewających produkty Coca-Coli.

W roku finansowym zakończonym 31 marca 2006 r. SABMiller plc osiągnęła zyski (przed opodatkowaniem; adjusted profit before tax) w wysokości 2,6 mld USD ze sprzedaży o wartości 15,3 mld USD.

18 maja 2006r. SABMiller plc ogłosiła wstępne wyniki roczne w Londynie i Johannesburgu. W oświadczeniu Prezes SABMiller, Meyer Kahn, powiedział: Był to kolejny rok znacznego wzrostu sprzedaży, marży i zysku odzwierciedlającego profil wzrostu wypracowany przez nas w ciągu ostatnich lat. Do naszych osiągnięć możemy zaliczyć trafne akwizycje i inwestycje, skuteczną integrację oraz wdrażane następnie udoskonalenia operacyjne.

Był to też rok strategicznego postępu całej grupy: mimo trudnych warunków rynkowych zakończyliśmy proces reformowania Millera. Grupa w dalszym ciągu umacniała swoją pozycję na rynkach z perspektywami długofalowego wzrostu, zdobywając ważną platformę w Ameryce Południowej poprzez przejęcie Bavarii, jak również poprzez kolejne, znaczące inwestycje w Chinach, Indiach i Wietnamie. Dziś SABMiller posiada wzmocniony, globalny portfel spółek i marek. W przyszłości obszarem, na którym koncentrować będziemy swe działania, będzie zapewnienie dalszego rozwoju i wzmacniania marek preferowanych przez konsumentów.

Wyniki SABMiller w Europie
SABMiller osiągnął w roku F06 doskonałe wyniki w Europie. Ogólna sprzedaż piw jasnych wzrosła o 5%. Wzrost ten miał charakter organiczny, a jego podstawą były w przeważającej mierze wyniki osiągnięte w Polsce, Rumunii i Rosji. (...) W Rosji sprzedaż wzrosła o 14%, dwukrotnie więcej niż sprzedaż całej branży, przy czym sprzedaż licencjonowanego piwa czeskiego Velkopopovicky Kozel wzrosła o 55%, czyniąc z marki najpopularniejsze w Rosji piwo produkowane na licencji. Browary w Rosji zwiększyły moce produkcyjne; stworzono plany zwiększenia rocznych mocy browaru Kaługa do 6 milionów hl. W Czechach zwiększyliśmy udział w rynku oraz wypracowaliśmy znaczną poprawę wskaźnika EBITA dzięki zwiększeniu wydajności produkcji. O 5 % wzrosła organicznie sprzedaż w Rumunii, gdzie zwiększane są obecnie moce produkcyjne, a we Włoszech sprzedaż markowych piw Birra Peroni wzrosła o 1%, prowadząc do zwiększenia rentowności.

Wirtualne Media

kk