Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

KAPITUŁA, KOMISJA REWIZYJNA, TRYBUNAŁ

14.04.2008

Bractwo Piwne działa w oparciu o Kręgi Lokalne – oddziały terenowe. Siedzibą władz centralnych Bractwa Piwnego jest Łódź.

KAPITUŁA BRACTWA PIWNEGO

Marek Suliga – Wielki Mistrz Bractwa Piwnego 639 80 19, 604 302 600
pub@peron6.pl

Arkadiusz Michalski – Kanclerz Bractwa Piwnego 791-715-865
arzy71@wp.pl

Krzysztof Piguła – Skarbnik Bractwa Piwnego 698-337-985
gumis314@wp.pl

Elżbieta Karga-Kauc – Członek Kapituły

Marek Płuciennik - Członek Kapituły


elisaveta@tlen.pl

Andrzej Marek Tyniec – Członek Kapituły 504 654 385
tyniu75-1975@tlen.pl

Kazimierz Zalas – Członek Kapituły 791 240 867
k.zalas@gmail.com


KOMISJA REWIZYJNA BRACTWA PIWNEGO

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Daria Zając 503-836-200
boriczka@yahoo.com

Piotr Baranowski - Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Agnieszka Wajss - Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Jarosław Bernat - Członek Komisji Rewizyjnej

Krzysztof Jóźwiak - Członek Komisji Rewizyjnej

 

TRYBUNAŁ BRACTWA PIWNEGO

Przewodniczący Trybunału
Adam Ciesielski 605-572-112
bigadam16@wp.pl

Grzegorz Stężała - Z-ca Przewodniczącego Trybunału

Zbigniew Olobry - Sekretarz Trybunału

Piotr Turek - Członek Trybunału