Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

KAPITUŁA, KOMISJA REWIZYJNA, TRYBUNAŁ

23.01.2012

Bractwo Piwne działa w oparciu o Kręgi Lokalne – oddziały terenowe. Siedzibą władz centralnych Bractwa Piwnego jest Łódź.

KAPITUŁA BRACTWA PIWNEGO
Marek Suliga – Wielki Mistrz Bractwa Piwnego 604 302 600
pub@peron6.pl
Arkadiusz Michalski – Kanclerz Bractwa Piwnego 791-715-865
arzy71@wp.pl
Krzysztof Piguła – Skarbnik Bractwa Piwnego 698-337-985
gumis314@wp.pl
Elżbieta Karga-Kauc – Członek Kapituły
elisaveta@tlen.pl
Marek Płuciennik - Członek Kapituły
Andrzej Marek Tyniec – Członek Kapituły 504 654 385
tyniu75-1975@tlen.pl
Kazimierz Zalas – Członek Kapituły 791 240 867
k.zalas@gmail.com

KOMISJA REWIZYJNA BRACTWA PIWNEGO
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Daria Zając 503-836-200
boriczka@yahoo.com
Piotr Baranowski - Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Agnieszka Wajss - Sekretarz Komisji Rewizyjnej
Jarosław Bernat - Członek Komisji Rewizyjnej
Krzysztof Jóźwiak - Członek Komisji Rewizyjnej
 

TRYBUNAŁ BRACTWA PIWNEGO
Przewodniczący Trybunału
Adam Ciesielski 605-572-112
bigadam16@wp.pl
Małgorzata Roślak-Olczyk -  Z-ca Przewodniczącego Trybunału
Antoni Jaksa - Sekretarz Trybunału
Piotr Turek - Członek Trybunału
Krzysztof Gawrysiak -  Członek Trybunału