Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

Jest plan dla Browaru Lubicz

26.10.2007
Jest plan dla Browaru Lubicz Jest plan dla Browaru Lubicz

Radni przyjęli w środę plan miejscowy dla zabytkowego zespołu dawnego Browaru Goetzów. Dokument był potrzebny, aby chronić cenny dla miasta teren.

 Jest to typowy plan, który chroni część zabytkową, a zarazem pozwala odpowiednio wykorzystać to, co jeszcze da się zagospodarować - mówi Magdalena Jaśkiewicz, dyrektorka magistrackiego Biura Planowania Przestrzeni.

Celem planu jest stworzenie na obszarze 2,23 ha między ulicami Lubicz, Strzelecką a trakcją kolejową Kraków - Medyka ogólnomiejskiego zespołu budynków mieszkalno-usługowych, powiązanego z zabytkową zabudową dawnego browaru. Ze wstępnych założeń wynika, że 70 proc. całej powierzchni miałoby być przeznaczone na mieszkania, a pozostała część na cele usługowe.

Na terenie objętym planem znajdują się wyjątkowo cenne dla miasta i unikatowe w skali kraju budynki. Pałac Goetzów (budynek administracyjny) z drugiej połowy XIX wieku, susznia słodu (wieża klatki schodowej z kominem) oraz budynek maszynowni chłodniczej i kotłowni wraz z kominem objęte są opieką konserwatorską. Cały zespół jest także elementem wpisanego do rejestru zabytków układu urbanistycznego Wesołej oraz obszaru uznanego w 1994 roku za pomnik historii Kraków - Historyczny Zespół Miasta. Warto dodać, że pochodzący z 1840 roku Browar Lubicz, jest jednym z nielicznych zachowanych w Krakowie obiektów poprzemysłowych, który wchodzi w skład Krakowskiego Szlaku Techniki. Dawniej znajdował się w nim także budynek kina Młoda Gwardia.

Półtora roku temu teren wykupiła karaibska spółka Pandion, która chce tam budować zespół mieszkalno-usługowy, i zamówiła przygotowanie projektu w pracowni architektonicznej B2 Studio. Rada Miasta Krakowa, chcąc chronić zabytkowy teren, postawiła zlecić Biuru Planowania Przestrzennego przygotowanie planu zagospodarowania obszaru Browar Lubicz. Teraz zabytkowy kompleks chronią zapisy, zgodnie z którymi projektowane obiekty powinny uwzględniać tradycję i charakterystyczny styl dawnego browaru. Dodane budynki mają także dopełnić zabudowę wzdłuż ul. Lubicz i pierzei ul. Strzeleckiej. Plan zakłada też zachowanie zespołu wielkich piwnic z możliwością ich adaptacji do nowych funkcji.

Wcześniej Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMK pozytywnie zaopiniowała projekt planu. Radni zażądali jednak zwiększenia liczy miejsc parkingowych z 350 na 380. I tak się stało. - Uważam, że w mieście brakuje miejsc postojowych, a zdecydowana większość mieszkańców miasta jeździ do pracy samochodami. Dlatego zabiegałem o tę zmianę - mówi Grzegorz Stawowy, przewodniczący komisji. Przeciwna temu była Jaśkiewicz. - Proponowana przez nas liczba miejsc była moim zdaniem wystarczająca. Mieszkańcy powinni częściej korzystać z komunikacji miejskiej - mówi dyrektorka BPP.

Z planu cieszą się radni dzielnicy Grzegórzki. - Dokument jest zgodny z zaleceniami wojewódzkiego konserwatora zabytków. Z naszego pejzażu znikają obiekty poprzemysłowe. Część z nich wymaga ochrony. Dzięki temu to miejsce ma szansę stać się znacznie ładniejsze niż dotychczas - mówi Magdalena Bassara, przewodnicząca "dwójki".

 

Browar Lubicz

Założony w 1840 roku przez Rudolfa Jenny - Szwajcara z pochodzenia. Był to jeden z największych browarów najpierw w Krakowie (w 1857 roku produkował 15 tys. wiader piwa rocznie), a następnie w Galicji. Gdy trafił w ręce barona Goetza-Okocimskiego, stał się jednym z największych w Krakowie zakładów przemysłowych (produkowano tam rocznie 36 tys. hektolitrów piwa). W latach 60. browar stał się częścią Zakładów Piwowarskich w Okocimiu.


Dawid Hajok, Gazeta Wyborcza Kraków
Fot. Krzysztof Karolczyk / AG