Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

Jak założyć mały pub

25.10.2005

Jeszcze kilka lat temu, do tego, by prowadzić pub, wystarczyło wynająć lokal, zdobyć wymagane zezwolenia, ustawić kilka stolików, puścić muzykę i sprzedawać piwo z beczki, a sukces był zapewniony. Dzisiaj to nie wystarczy. Żeby przyciągnąć klientów do naszego pubu – potrzebny jest pomysł i dobry klimat.
Nie wystarczy otworzyć pubu tam, gdzie nie ma jeszcze takiego miejsca. W żadnej mierze nie decyduje to o sukcesie. Otwierając pub poza miejscami, które same przyciągają ludzi, czyli np. centrum dużego miasta, trzeba się zastanowić, czy możemy liczyć w przyszłości na klientów i nie tylko przypadkowych.

Artur Markiewicz – właściciel Pubu ALTERNATYWA w Warszawie

Otwierając pub dużo czasu poświęciłem na załatwianie spraw w urzędach. Załatwianie prawnych formalności może opóźnić moment otwarcia pubu. Radziłbym zająć się tym jak najwcześniej. Miło się rozczarowałem, bo w przebrnięciu przez sprawy prawne pomocni okazali się sami urzędnicy.

Druga sprawa to kapitał. Nie chciałem otwierać czegokolwiek. Lokal, w którym zdecydowałem się otworzyć swój pub, trzeba było wyremontować. Jak na moje możliwości, był to poważny wydatek. Starałem się jednak nie oszczędzać na materiałach użytych do remontu. Sporo kosztował również sprzęt, np. duży telewizor, który jest ważnym elementem klimatu pubu. Ważną sprawą jest dobre nagłośnienie.

W jednej z sal zamierzam organizować niewielkie zamknięte imprezy, np. urodziny, imieniny. Przy pewnym poziomie czynszu trudno liczyć na to, iż pub będzie zarabiać tylko na samej sprzedaży piwa. A windować ceny piwa nie ma sensu. Trzeba pomyśleć również o innych trunkach. Wszyscy, którzy zamierzają otworzyć niewielki pub, powinni wiedzieć, że jego otwarcie to dopiero początek ciężkiej pracy na sukces.

Prawo do lokalu

Znalezienie lokalu jest sprawą pierwszorzędną. Bez tytułu prawnego do lokalu (np. aktu własności, umowy najmu) nie można ubiegać się o zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Ponadto może się okazać, że wymagana jest dodatkowo zgoda np. wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej. A z tym może być niemały problem. Warto zatem to wcześniej sprawdzić. W przeciwnym razie może się zdarzyć, iż wyremontujemy jakiś lokal, wydamy niemałe pieniądze na jego wyposażenie, ale z powodu sprzeciwu grupy mieszkańców nie będziemy mogli w lokalu sprzedawać piwa i całe przedsięwzięcie legnie w gruzach.

Lokalizacja decyduje o wysokości czynszu – jeśli wynajmujemy lokal, albo o cenie powierzchni użytkowej – jeśli decydujemy się na zakup. Wysoki czynsz może postawić pod znakiem zapytania prowadzenie małego pubu.

Liczenie kosztów

Prowadząc wstępną kalkulację – poza opłatami związanymi z lokalem – trzeba wziąć pod uwagę opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, koszty zatrudnienia pracowników, opłaty za prąd, wodę i gaz, koszty ochrony i ubezpieczenia lokalu, opłaty za licencję na odtwarzanie utworów muzycznych, a także koszty wyposażenia lokalu i ewentualnego remontu.

Pub powinien być miejscem, w którym można dobrze spędzić czas po pracy, spotkać się wieczorem ze znajomymi, obejrzeć mecz.

Koszty wyposażenia i remontu zależą od naszych możliwości finansowych i pomysłu na wygląd lokalu. Trzeba również pamiętać o wymogach sanitarnych.

Możliwości wydawania pieniędzy są tu nieograniczone. Wystrój baru, kolory ścian, oświetlenie oraz krzesła i stoliki nie powinny w pubie być przypadkowe.

Nieodłącznym elementem każdego pubu jest muzyka, to ona, poza wystrojem i oświetleniem, tworzy klimat tego miejsca. Nie wystarczy zakupić drogą wieżę stereo. Trzeba sprawdzić, jaka jest akustyka wnętrz i tak rozplanować źródła dźwięku, aby muzyka stanowiła miłe tło, a nie zagłuszała rozmowy klientów.

Jeśli planujemy transmisje wydarzeń sportowych, musimy pomyśleć o telewizorze lub projektorze. Umieszczenie tych urządzeń też musi być przemyślane. Kolejna sprawa to klimatyzacja. W pubie jest ona niezbędna. W lecie nic lepiej nie ściąga amatorów piwa niż chłodne pomieszczenie pubu z chłodnym piwem. Klimatyzacja może służyć również do ogrzewania i wentylacji.

Najmniejszy problem to wyposażenie pubu w urządzenia do dystrybucji piwa. Po podpisaniu umowy całe urządzenie do nalewania piwa wraz z chłodziarką możemy otrzymać od jednego z browarów. Przedstawiciel browaru zapewni nam również szkło i okresowy serwis urządzeń.

Konieczne zezwolenie

Sprzedaż napojów alkoholowych w pubie jest możliwa tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację pubu. Zezwolenie wydaje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy o sprzedaż alkoholu, na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata.

Jeśli oprócz piwa zamierzamy w pubie sprzedawać wino lub wódkę, potrzebne będzie oddzielne zezwolenie na sprzedaż piwa, oddzielne na alkohole powyżej 4,5 proc. do 18 proc. zawartości alkoholu i oddzielne na mocne alkohole powyżej 18 proc.

Do wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu należy dołączyć następujące dokumenty:

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
- pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
- decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Opłatę za zezwolenie na alkohol wnosi się na rachunek gminy, przed jego wydaniem (wysokość opłat patrz ramka obok). Opłaty te wnoszone są w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Ile to kosztuje?

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu:

Opłata ta dla osób, które dopiero otwierają pub, wynosi:

- na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 proc. alkoholu oraz piwa – 525 zł
- na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 proc. do 18 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 525 zł
- na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 proc. alkoholu – 2100 zł

W kolejnych latach opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zależy od wartości sprzedanego trunku. Jeśli wartość sprzedanego piwa przekroczy 37 500 zł, to opłata wyniesie 1,4 proc. ogólnej wartości sprzedaży piwa w roku poprzednim.


Wyposażenie:

- Wieża stereo z głośnikami – od 1500 zł
- Telewizor plazmowy 42 cale – od 5500 zł
- Klimatyzacja (dla pomieszczenia do 70 mkw.) – od 5500 zł
- Stoliki i krzesła – komplet 1 stół i cztery krzesła – od 300 zł
- Reklama zewnętrzna podświetlana – od 1500 zł

Opłata licencyjna za odtwarzanie utworów muzycznych:

Wpłacana jest ona do ZAIKS-u i zależy od liczby miejsc w pubie i rodzaju źródeł odtwarzania. Przy ok. 20 miejscach w lokalu opłata ta zaczyna się od 50 zł miesięcznie.

Zasady sprzedaży alkoholu

Warunkiem prowadzenia sprzedaży alkoholu w pubie – poza posiadaniem zezwolenia – jest zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych. Wszystkie te wymogi określone zostały w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Straż gminna lub członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych mają prawo do kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania sprzedaży alkoholu w pubie.

W przypadku sprzedaży alkoholu w pubie wbrew określonym zasadom, zezwolenie może być cofnięte. To samo może się zdarzyć w przypadku powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy (w pubie lub najbliższej okolicy) zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych, gdy prowadzący ten pub nie powiadamia o tym straży miejskiej lub policji.
Gazeta Prawna

Marek Kobylański