Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

Jacek Łakomy

01.01.2005

Miał być sąd, a skończyło się kompromisem. W połowie listopada 2004 roku przedstawiciele Grupy Żywiec SA i Browaru Ciechanów podpisali umowę kończącą wielomiesięczny spór obu firm, dotyczący marki Wyborne Królewskie.
Na mocy zawartego porozumienia producenci zobowiązali się do wycofania wszystkich wzajemnych roszczeń. Ponadto Browar Ciechanów zadeklarował zaprzestanie produkcji Wybornego
Królewskiego, a Grupa Żywiec SA rozpoczęła dystrybucję produktów ciechanowskiego browaru poprzez swoją sieć Żywiec
Trade Holding.
- Na liderze tynku spoczywa szczególna odpowiedzialność za wspieranie wzorców uczciwej współpracy w branży piwowarskiej. Dobrowolne, kompromisowe rozwiązanie sporu udowadnia leż, że firmy na co dzień konkurujące ze sobą na piwnym rynku chcą i potrafią rozmawiać oraz rozmazywać
stojące przed nimi problemy — mówi Krzysztof Rut, dyrektor do spraw korporacyjnych Grupy Żywiec SA.
- Spór nie służył żadnej ze stron i dlatego udało się znaleźć jego rozwiązanie. Jestem zadowolony z takiego zakończenia. Wykorzystanie sieci dystrybucji Grupy Żywiec
otwiera nowe możliwości sprzedaży naszych piw — dodaje Marek Jakubiak, wiceprezes zarządu Browaru Ciechanów.
Spór między producentami rozpoczął się w połowie 2004 roku. Browar Ciechanów, producent piwa Wyborne Królewskie, wchodzący niegdyś w skład Browarów Warszawskich, jeszcze w roku 2001 był nieczynny po decyzji o jego zamknięciu przez ich właciciela, austriackiego inwestora, Brau Union.
W 2002 roku browar ciechanowski został kupiony przez prywatnego inwestora i w roku 2004 wypuścił na rynek piwo Wyborne Królewskie, twierdząc, że wraz z zakupieniem
browaru nabył prawa do tej marki. Z taką interpretacją nie zgodzili się przedstawiciele Grupy Żywiec SA, która
w międzyczasie przejęła dotychczasową działalność operacyjną Brau Union. Konsekwencją sporu było złożenie przez strony pozwów sadowych. Sprawa znalazła jednak
szczęśliwy epilog, dzięki któremu obie strony odniosły spore korzyści handlowe.
Rynki Alkoholowe

Kompromis w sporze o „króla"