Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

Grupa Żywiec i spadkobiercy Habsburgów zakończyli spór o browar w Żywcu

08.12.2005

Warszawa, 07.12.2005 (ISB) - Grupa Żywiec oraz spadkobiercy rodziny Habsburgów, przedwojennych właścicieli browaru w Żywcu, podpisali w środę porozumienie kończące wieloletni spór o browar.
Na konferencji prasowej przedstawiciele obu stron poinformowali, że na podstawie porozumienie Habsburgowie zrzekli się wszelkich roszczeń i praw do majątku Arcyksiążęcego Browaru "Żywiec" i zobowiązali się do wycofania wszystkich wniosków i pozwów złożonych przed organami administracji i sądami.

Habsburgowie przyznali też odpłatnie Grupie Żywiec m.in. pełne prawo do posługiwania się symboliką związaną z rodziną Habsburgów i przedwojennym Arcyksiążęcym Browarem w Żywcu. Spółka uzyskała też prawo do posługiwania się w działalności marketingowej herbem rodziny Habsburgów i do powoływania się na tradycje rodzinne związane z browarem.

Przedstawiciele obu stron nie chcieli podać jednak żadnych kwot.

"Porozumienie przewiduje wycofanie wszystkich spraw, które toczą się w tej chwili w postępowaniu sądowym i administracyjnym. Druga część porozumienia dotyczy przekazania nam m.in. prawa do posługiwania się dobrami osobistymi, a także herbem Habsburgów" - powiedział Krzysztof Rut, dyrektor korporacyjny Grupy Żywiec.

Roszczenia reprywatyzacyjne spadkobierców rodziny Habsburgów wobec właścicieli Grupy Żywiec i Skarbu Państwa dochodzone były od początku lat 90-tych. Prowadzone spory na drodze sądowej dotyczyły m.in. tytułu własności browaru. Konsekwencją tych działań było też podważenie zasadności używania przez obecnych właścicieli browaru symboliki kojarzącej się z rodem Habsburgów, czyli korony oraz daty 1856 - roku powstania Arcyksiążęcego Browaru w Żywcu.

Browar w Żywcu został założony prawie 150 lat temu. Po II wojnie światowej został znacjonalizowany. W 1991 r. większościowy pakiet akcji w procesie prywatyzacyjnym odkupił od Skarbu Państwa koncern Heineken International Beheer BV.
Gazeta Wyborcza

ISI