Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

Filar dla Kompanii Piwowarskiej

15.11.2004

W warszawskim Teatrze Narodowym na uroczystej Gali wręczono statuetki i certyfikaty firmom, które zdobyły tytuł „Filar Polskiej Gospodarki". Firmą z województwa wielkopolskiego, która otrzymała tytuł, jest Kompania Piwowarska - należą do niej Lech Browary Wielkopolski w Poznaniu.
Tytuł przypadł w udziale 19 z trzystu jedenastu firm, które wstępnie wyselekcjonowała
wywiadownia Coface Intercredit Poland. W I etapie konkursu zastosowano dwa kryteria. Podstawowe to dynamika wzrostu obrotu na podstawie poziomu sprzedaży w latach 2001-2003. Kryterium decydującym o wejściu na listę nominowanych stał się jednak rating grupy Coface.
Powstał on z przeliczenia wskaźników ekonomicznych firmy oraz po określeniu poziomu tzw. moralności płatniczej, czyli wiarygodności biznesowej, dyscypliny płatniczej, solidności w regulowaniu zobowiązań handlowych i publicznoprawnych. W II etapie konkursu do oddania głosów redakcja „Pulsu Biznesu" zaprosiła przedstawicieli reprezentatywnych dla danego regionu instytucji prywatnych i publicznych, mediów i organizacji biznesowych. Ponadto mieszkańcy całej Polski mieli szansę wpłynąć na wybór najlepszej firmy w swoim województwie.
Zsumowane punkty ze wszystkich trzech rankingów (maksymalnie 60) wskazały laureata w danym regionie, któremu przypadł tytuł „Filar Polskiej Gospodarki". W województwie wielkopolskim tytuł „Filar Polskiej Gospodarki" otrzymała Kompania Piwowarska (KP), która zdobyła 49 punktów. Przedsiębiorstwo powstało w 1999 roku. Obecnie KP złoty trunek warzy w trzech browarach: Tyskich Browarach Książęcych, Lech Browary Wielkopolski w Poznaniu i Browarze Dojlidy w Białymstoku.
Inwestorem strategicznym spółki jest międzynarodowy koncern piwowarski SAB Miller - drugi co do wielkości producent piwa na świecie. U podstaw sukcesu Kompanii Piwowarskiej leży wizja firmy jako lidera branży piwowarskiej w Polsce. W portfelu marek KP znajduje się Tyskie - największa marka piwa w Polsce i Lech -sztandarowe piwo browaru poznańskiego. Kompania zarobiła w ostatnim roku obrotowym ponad 440 mln zł. Jest to wynik o 35,5 min zł lepszy niż rok
wcześniej. Wartość sprzedaży przekroczyła 2,65 miliardów złotych. Kluczem do utrzymania tej pozycji na rynku ma być rozwój systemu dystrybucji i sprzedaży oraz umiejętne zarządzanie portfelem marek.
Gazeta Poznańska

BAKO