Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

FAM TECHNIKA ODLEWNICZA SA zawarcie znaczącej umowy

14.07.2006

Raport bieżący 59/2006 Zarząd FAM - Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie informuje, że w dniu 14.07.2006 r. zawarta została umowa pomiędzy Mostostal Wrocław S.A. z siedzibą przy ul. Cz. Klimasa 46, 50-950 Wrocław - spółka zależna od FAM - Technika Odlewnicza S.A.- a Kampanią Piwowarską S.A. z siedzibą w Poznaniu przy. ul. Szwajcarskiej 11 na łączną kwotę netto 1 032 900 zł., której przedmiotem jest wykonanie montażu tras rurociągów do tanków fermentacyjnych i leżakowych, montaż wymrażacza piwa, montaż ALDOX, montaż i demontaż zbiornika ZL 10.
Kary umowne zostały określone w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki w przekazaniu frontu robót lub jego umówionej części oraz za każdy dzień zwłoki w dokonaniu odbioru końcowego przekraczający 7 dni. Łączna suma kar nie może przekroczyć 3% wartości umowy. Umowa nie zawiera zastrzeżenia warunku ani terminu, ani warunków, które mogłyby zostać uznane za odbiegające od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto wartość wynagrodzenia za jej realizację.
Parkiet

Parkiet