Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

Dozwolona promocja piwa i wina

27.08.2004

Nie tylko reklama piwa, ale i niektórych win, ma być pod pewnymi warunkami dozwolona. Tak proponuje rząd, przedstawiając projekt zmian w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Projekt przygotował rząd zmuszony do tego sugestiami Komisji Europejskiej. Ta po zapoznaniu się z polskimi przepisami dotyczącymi reklamy piwa i napojów alkoholowych uważa je za złe. Rzecz w tym - zdaniem Komisji - że wyłączenie piwa spod zakazu reklamy jest dyskryminacyjne wobec towarów podobnych sprowadzanych z innych państw Unii Europejskiej, a dzisiejsze ograniczenia w promocji napojów zawierających od 8 do 18 proc. mają charakter dyskryminacyjny. - Zakaz reklamy napojów alkoholowych ma charakter nieproporcjonalny do celu, jakiemu ma służyć - twierdzi KE i straszy, że może nam za to grozić postępowanie przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Rząd proponuje więc nowe przepisy. Po pierwsze, jasno sprecyzowany obowiązujący na terenie całego kraju zakaz reklamy i promocji napojów alkoholowych. Spod owego zakazu nowela wyłącza piwo i wyroby winiarskie gronowe. Dozwolona byłaby więc reklama win gronowych (musujących, półmusujących, gazowanych i likierowych) jako produktów polskich. Dopuszczalna reklama i promocja poddana ma być znacznym ograniczeniom. Nie może np. być kierowana do małoletnich i przedstawiać ich spożywających takie napoje lub łączyć ich picie ze zwiększoną sprawnością fizyczną bądź prowadzeniem auta. Nie powinna także wywoływać skojarzeń z atrakcyjnością seksualną, relaksem lub wypoczynkiem, nauką, pracą, sukcesem zawodowym i życiowym.

Projekt dotyczy też leczenia odwykowego. Dziś część zakładów leczniczych uchyla się od przyjmowania na leczenie osób zobowiązanych do tego przez sąd. Teraz ma być inaczej: 20 proc. miejsc w takich zakładach musi być przeznaczone właśnie na leczenie uzależnionych skierowanych do zakładów przez sądy.

Rzeczpospolita

A.Ł.