Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

Carlsberg będzie płacił 25,50 zł za każdą akcję Carlsberg Okocim

06.08.2004

Carlsberg Breweries będzie skupował akcje wycofywanego z giełdy Carlsberg Okocimia po 25,50 zł, wynika z przedstawionego w piątek komunikatu. Polski browar przedstawił także procedurę planowanej weryfikacji jego papierów.
Carlsberg Breweries poinformował zarząd polskiego browaru, że zamierza zawrzeć z Centralnym Domem Maklerskim Pekao (CDM Pekao) umowę zakupu akcji od pozostałych akcjonariuszy spółki. Będzie płacił za każdą 25,50 zł. Skup akcji potrwa dwa miesiące od zawarcia umowy Carlsberg Breweries z CDM Pekao.

Carlsberg Breweries dysponuje akcjami dającymi mu 93,7 proc. głosów na WZA Carlsberg Okocim. Na rynku jest 1.800.818 papierów spółki, co oznacza, że ich skupienie będzie kosztować duńskiego inwestora blisko 46 mln zł. Giełda zakończyła handel akcjami Carlberg Okocim 3 sierpnia. Na zamknięciu ostatniej sesji ich kurs wynosił 24,10 zł. Akcje spółki zostaną wycofane z obrotu publicznego 7 sierpnia.

Carlsberg Okocim poinformował, że do 16 sierpnia 2004 zamierza zawrzeć z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) umowę w sprawie weryfikacji akcji wycofanych z publicznego obrotu. W tym samym terminie podpisze także umowę z CDM PEKAO dotyczącą czynności związanych z weryfikacją danych akcjonariuszy w KDPW oraz przechowywaniem w depozycie jego akcji.

Procedura weryfikacji akcji Carlsberg Okocim ma przebiegać w następujący sposób (podajemy za komunikatem spółki):

1. Właściciel akcji powinien zgłosić się do Punktu Obsługi Klientów CDM PEKAO, gdzie składa wniosek o zweryfikowanie danych osobowych i liczby akcji Carlsberg Okocim S.A. w KDPW (wraz z oświadczeniem będącym załącznikiem do umowy pomiędzy Carlsberg Okocim S.A a CDM PEKAO) oraz wniosek o złożenie akcji do depozytu prowadzonego przez CDM PEKAO po zweryfikowaniu ww danych.

2. Zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem od Spółki, CDM PEKAO składa wniosek o weryfikację danych osobowych oraz stanu posiadania akcji przez akcjonariusza w KDPW.

3. Po pozytywnej weryfikacji CDM PEKAO przygotowuje odcinek zbiorczy akcji na okaziciela dla tego akcjonariusza z liczbą akcji odpowiadającą zweryfikowanemu stanowi.

4. CDM PEKAO wpisuje akcjonariusza do rejestru akcjonariuszy spółki Carlsberg Okocim S.A. i składa odcinek zbiorczy do depozytu prowadzonego przez CDM PEKAO. Akcjonariusz otrzymuje imienne zaświadczenie depozytowe.
Puls Biznesu

MD