Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

Browar ocaleje częściowo

24.04.2008

Wojewódzki konserwator zabytków uzgodnił wczoraj z inwestorem, który rozpoczął wyburzanie zabytkowego browaru przy ul. Sędziowskiej 15, że najcenniejsze elementy budowli z 1900 roku zostaną wkomponowane w bryłę budynku osiedla. Na 6 maja zaplanowano wizję lokalną.

19 kwietnia ujawniliśmy, że wniosek o rozbiórkę browaru złożył reprezentujący inwestora były konserwator zabytków Michał Domińczak, a łódzcy urzędnicy bezmyślnie zaakceptowali go. Na teren wjechały buldożery. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków nakazał wstrzymać prace rozbiórkowe. Kierownik budowy Michał Szczytkowski z Zakładu Robót Wyburzeniowych powiedział nam, że pozwolenie na rozbiórkę zostało wydane 28 marca przez wydział administracji architektoniczno--budowlanej Urzędu Miasta Łodzi. Według Małgorzaty Kasprowicz, zastępcy dyrektora wydziału administracji architektoniczno-budowlanej w UMŁ, urzędnicy wydali decyzję pozwalającą na rozbiórkę, bo nie wiedzieli o rozpoczętej procedurze wpisu browaru do rejestru zabytków. To, że figuruje on w ewidencji zabytków, nie jest przeciwwskazaniem do rozbiórki. Tymczasem Piotr Ugorowicz z Biura Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dysponuje kopią pisma z 17 marca, które skierował do prezydenta Łodzi oraz do wiadomości wydziału planowania przestrzennego i ochrony zabytków. Nie wiadomo, gdzie utknął dokument i dlaczego wydział administracji nie dostał informacji od wydziału planowania przestrzennego i ochrony zabytków. Postępowanie wyjaśniające w tej sprawie prowadzi sekretarz miasta.

Magdalena Hodak - POLSKA Dziennik Łódzki