Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

Browar Ludwika Anstadta w Łodzi - odpowiedź prezydenta

10.05.2008
Browar Ludwika Anstadta w Łodzi - odpowiedź prezydenta Browar Ludwika Anstadta w Łodzi - odpowiedź prezydenta

Bractwo Piwne otrzymało oficjalną odpowiedź łódzkiego magistratu na list otwarty w sprawie wyburzania budynków browaru Ludwika Anstadta przy ulicy Sędziowskiej w Łodzi. List z 30 kwietnia 2008 roku podpisał wiceprezydent Łodzi Marek Michalik.

Szanowni Państwo

W odpowiedzi na list otwarty dotyczący Browaru Ludwika Anstadta uprzejmie informuję, że przepisy Prawa Budowlanego jednoznacznie regulują tryb postępowania w sprawach wydawania pozwoleń na budowę i rozbiórkę obiektów budowlanych. Jeśli spełnione są określone wymogi ustawowe organ nie może odmówić takiego pozwolenia. Nie istnieje żadna możliwość uznaniowości organu przy podjęciu takiego rozstrzygnięcia. Wynika to z konstytucyjnej zasady ochrony prawa dysponowania własnością. Prawo to może być ograniczane tylko w granicach określonych przepisami ustaw. Okoliczność umieszczenia obiektu w ewidencji zabytków, która to ewidencja nie ma odniesienia do regulacji prawnych, gdyż teren, na którym znajduje się obiekt nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie może rodzić skutku prawnego przy rozpatrywaniu wniosku.

Pismo Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zawiadamiające o wszczęciu procedury wprowadzenia przedmiotowego obiektu do rejestru zabytków, nie dotarło do Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej udzielającej pozwoleń na rozbiórkę. Powzięcie tej wiadomości przed podjęciem rozstrzygnięcia skutkowałoby zawieszeniem postępowania.

Aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości ustalono zasady ścisłej współpracy pomiędzy Wydziałem Administracji Architektoniczno-Budowlanej UMŁ a Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, które zapewnią skuteczny przepływ informacji i w konsekwencji uchronią obiekty wartościowe przed zniszczeniem.

Jednocześnie podjęte zostały działania mające na celu ochronę i opiekę nad zabytkami, w tym uaktualnienie gminnej ewidencji zabytków oraz wytypowanie, w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem zabytków, obiektów zasługujących na wpis do rejestru zabytków.

Z poważaniem Marek Michalik