Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

Biesiada Trybunalska - książka Szkice z dziejów piotrkowskiego browarnictwa

31.07.2012
Biesiada Trybunalska - książka Szkice z dziejów piotrkowskiego browarnictwa Biesiada Trybunalska - książka Szkice z dziejów piotrkowskiego browarnictwa

4 sierpnia 2012 roku, podczas Biesiady Trybunalskiej, celebrowana jest ważna data: 290-ta rocznica nadania praw dla cechu piwowarów piotrkowskich. To hasło to także tytuł konferencji naukowej, towarzyszącej Biesiadzie Trybunalskiej. Materialnym dokumentem po konferencji będzie publikacja "Szkice z dziejów piotrkowskiego browarnictwa od XVI do XX wieku".

 

Biesiada Trybunalska:
9:00 - modlitwa do św. Biskupa Stanisława w parafii św. Jakuba w Piotrkowie Trybunalskim;
10:00 - wystawa w Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim;
11:30 - konferencja naukowa w Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim;
15:00 - piknik rodzinny połączony z biesiadą piwną na Rynku Starego Miasta;
17:00 - biesiada piwna na Rynku w Piotrkowie Trybunalskim  (Stare Miasto).

 

Spis treści publikacji "Szkice z dziejów piotrkowskiego browarnictwa od XVI do XX wieku":

Tomasz Matuszak (Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim),
O związkach piwa z trybunalskim grodem, sejmami i deputatami

Tomasz Kruz (Łódzka Korporacja Oświatowa w Łodzi),
Znani i nieznani piotrkowscy browarnicy z 1552 roku w świetle zasobu
Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie

Piotr Głowacki (Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim),
Browarnictwo piotrkowskie na tle rzemiosła i przemysłu w latach 1793 – 1914

Tomasz Kruz (Łódzka Korporacja Oświatowa w Łodzi),
Dzierżawa dochodu propinacyjnego z części miasta Piotrkowa zwanej Jurydyką
z roku 1865

Marcin Jakub Szymański (Uniwersytet Łódzki),
Browarnictwo piotrkowskie na przełomie XIX i XX wieku w świetle zasobu
Archiwum Państwowego w Łodzi

Aleksy Piasta (Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim),
Piwowarstwo piotrkowskie w czasie pierwszej wojny światowej

Marcin Jakub Szymański (Uniwersytet Łódzki),
Nacjonalizacja browaru Franciszka Braulińskiego w Piotrkowie Trybunalskim
w świetle materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi

Paweł Kendra (Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim),
Gdzie szukać patrona piotrkowskich browarników?


Fragment recenzji prof. dr hab. Kazmierza Badziaka z Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizującego się w historii gospodarczej:

"Prezentowane studia dotyczą dziejów browarnictwa w długim okresie historycznym, bo obejmującym 5 wieków. Można więc uznać odjęty projekt za dzieło ambitne, które - jak sądzę - będzie szczególnie ważnym przyczynkiem do przygotowania w nieodległym czasie nowej, syntetycznej wersji dziejów ekonomiczno-społecznych tego ośrodka. (...) Z uwagi na charakter podjętych wątków tematycznych, brak ciągłości w prezentacji piotrkowskiego browarnictwa byłbym skłonny zasugerować wydawcom tytuł recenzowanego opracowania: Studia lub Szkice z dziejów piotrkowskiego browarnictwa od XVI do XX wieku. Moim zdaniem odpowiada to właściwej treści poszczególnych artykułów, które dotyczą wybranych okresów chronologicznych i ujęć problemowych.
Należy mocno podkreślić, iż Autorzy przygotowanych studiów włożyli maksimum wysiłku badawczego i analitycznego, aby przygotować wartościowe opracowanie, bogate od strony faktograficznej, dobrze udokumentowane, a więc oparte na solidnej bazie źródłowej. Mocno podkreślam ten ostatni aspekt. Sięgnięto bowiem do takich rodzajów źródeł, które w nieodległym czasie nie były przedmiotem zainteresowania ze strony historyków i przedstawicieli innych nauk (akta hipoteczne, notarialne, sądowe). Zwracam też uwagę na osiągnięte wyniki badawcze, godne podkreślenia, wprowadzające do poznania przeszłości browarnictwa, także dziejów Piotrkowa Tryb. nowe ustalenia i rozwiązania. Zadania tego podjęła się grupa młodych badaczy i popularyzatorów przeszłości, która związana w większości różnymi nićmi z Piotrkowem Tryb., a przede wszystkim znawców i smakoszy napoju kojarzonego z Gambrinusem, co w ostateczności zadecydowało o tak pozytywnej ocenie recenzowanych studiów. Podnoszę też jeszcze jeden walor projektowanego wydawnictwa: wszyscy Autorzy starali się, o ile było to możliwe - nadać swoim artykułom pewne aspekty popularyzatorskie, a więc z myślą o rozszerzeniu skali odbiorców i potencjalnych czytelników.
Z pełnym przekonaniem popieram przedłożone opracowanie do druku.
Kazimierz Badziak"Więcej o historii piotrkowskiego piwowarstwa już 4 sierpnia podczas Biesiady Trybunalskiej!

Organizacja Biesiady Trybunalskiej, przedsięwzięcia zakrojonego na tak wielką skalę, wymaga współpracy i współdziałania bardzo wielu różnych instytucji, przedsiębiorstw i osób. Osobą inspirującą i spinającą wszystkie działania organizacyjne jest Tom(asz) Kruz, znany piotrkowski naukowiec, archiwista i pasjonat miasta. Tom Kruz jest autorem fundamentalnej dla historii piotrkowskiego browarnictwa publikacji „Browarnictwo w Piotrkowie od XVI do XVIII wieku”. Teraz Tom Kruz zaprasza na piwo!
 

W organizacji Biesiady Trybunalskiej uczestniczą takie instytucje jak:
- Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim,
- Miejska Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Trybunalskim,
- Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim,
- Miejski Ośrodek Kultury w Piotrkowie Trybunalskim,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim,
- Centrum Informacji Turystycznej w Piotrkowie Trybunalskim
- Archiwum Państwowe w Łodzi,
- Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim,
- Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
- Browar Cornelius, Browar Kiper, Sulimar
- Przedsiębiorstwa: Ares Bracia Maciołek, esc.org.pl, netuno.pl, Area, Cukiernia Migdał, Altamira, Pub Analog Chat Room, Pub Skyy, Restauracja "U Dunina", MZK Piotrków, Hotel Staromiejski, Pub Filmówka, Cafe & Bistro Zielona Oliwka, Hospoda Voják Švejk.
- Stowarzyszenia Loża Kulturalna Stare Miasto
- Towarzystwo Promocji Kultury Piwa Bractwo Piwne
i inni.