Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

Apel browarników

21.01.2004

Na ręce Wielkiego Mistrza Bractwa Piwnego spłynęła kopia apelu, jaki przedstawiciele dwóch organizacji branży piwowarskiej wystosowali do Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP. Apel dotyczy wysokości akcyzy. Głosowanie nad ustawą dotyczącą akcyzy odbędzię się w najbliższy piątek, 23 stycznia.
Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce i Stowarzyszenie Małych i Średnich Browarów jako organizacje reprezentujące interesy całej branży piwnej w Polsce zwracają się do wszystkich parlamentarzystów z gorącym apelem o konsekwentne utrzymanie stawki 4.85 zł za każdy stopień Plato w 1 hektolitrze piwa, a tym samym odrzucenie poprawki Senatu wprowadzającej wyższą stawkę 6,86 zł.
Senat przyjął rozwiązanie zgodne z postulatami Ministerstwa Finansów pomimo faktu, że branża od miesięcy wskazuje, że stawka akcyzy zapewniająca jej konkurencyjność wobec browarów z sąsiednich krajów to maksymalnie 4,80 zł za każdy stopień Plato w 1 hektolitrze piwa.
Nawet przy poziomie 4,80 zł nasza akcyza będzie ciągle wyższa od stawek niemieckich, czeskich czy słowackich.
W 0.5 litrowej butelce piwa udział akcyzy stanowi odpowiednio:
Polska - 0,43 zł Niemcy - 0,18 zł
Czechy - 0,19 zł
Słowacja - 0,20 zł
Po wejściu do Unii w warunkach otwartych granic, swobody przepływu towarów na potrzeby własne, Polska przegra cenowo z piwem czeskim czy niemieckim. Przyjęcie propozycji Senatu usankcjonuje przepaść dzielącą pomiędzy polskimi producentami piwa, a ich nową konkurencją zagraniczną. Przyjęcie takiego rozwiązania sprawi, że nie rejestrowany obrót handlowy piwem stanie się bardzo opłacalny, przynosząc straty nie tylko branży ale także budżetowi i otwierając drogę wielu nadużyciom skarbowo – celnym.
Po 1 maja polski obywatel będzie mógł jednorazowo przywieźć – bez żadnych obciążeń podatkowych –
110 litrów piwa 90 litrów wina 20 litrów np. likierów 10 litrów spirytusu
Na tzw. import prywatny zezwala obywatelom Unii Dyrektywa Horyzontalna 92/12
z 25 lutego 1992. Jedynymi warunkami ograniczającymi te działania są: przywóz na własne potrzeby i własnym transportem.
Doprowadzenie do przybliżenia poziomu podatku akcyzowego w Polsce do poziomu krajów ościennych jest jedyną skuteczną metodą zapewnienia konkurencyjności branży oraz sposobem na uniknięcie bolesnych skutków społecznych.
Podejmowane przez branżę starania o obniżenie akcyzy w połączeniu
z odpowiednią polityką cenową browarów mają na celu jedynie utrzymanie konkurencyjności i obronę polskiego przemysłu przed napływem tańszego piwa
z krajów sąsiadujących. Jak pokazują wyliczenia oraz liczne doświadczenia innych Państw Unii Europejskiej, a szczególnie Danii i Szwecji już od momentu otwarcia naszych granic w bagażnikach Polaków wjadą setki tysięcy litrów taniego piwa, które nie objęte nadzorem podatkowym będzie bardzo atrakcyjnym towarem dystrybuowanym za pośrednictwem wręcz mafijnych struktur.
Znamiennym jest fakt, że konieczność obniżki akcyzy na piwo w kontekście naszego wejścia do Unii nigdy nie została zakwestionowana. Wręcz przeciwnie, wszyscy – organizacje pracodawców, partnerzy społeczni z Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, władze samorządowe, związki zawodowe - zgodnie podkreślają nieodzowność tego kroku w celu ratowania polskiego przemysłu piwowarskiego.
Nawet MF w pismach i rozmowach z branżą podkreśla, że dostrzega problem obniżenia konkurencyjności polskich browarów w związku ze zniesieniem z dniem akcesji Polski do struktur unijnych, barier celnych i związanym z tym faktem napływem, tańszego niż polskie piwa pochodzącego z tzw. importu prywatnego.
W tym kontekście szczególnie dziwi nas upór z jakim Ministerstwo Finansów dąży do utrzymania tak wysokiej stawki akcyzy. Może to oznaczać, że dotychczasowe deklaracje nie mają znaleźć miejsca w faktycznych planach Ministerstwa.
Szanowna Pani Poseł!
Branża piwowarska, która tylko z tytułu samego podatku akcyzowego odprowadza do budżetu ponad 2,1 mld zł, jest świadoma swojego miejsca w gospodarce. Naszym celem nie jest wypracowanie ulg mających poprawić naszą dochodowość lecz jedynie zapewnienie równej i uczciwej pozycji wyjściowej w stosunku do zagranicznej konkurencji, która pojawi się już od 1 maja br. Przyjęta przez Sejm stawka 4,85 zł za każdy stopień Plato w 1 hektolitrze piwa nie ogranicza jak to sugeruje Ministerstwo Finansów swobody w kształtowaniu wpływów budżetowych. Ogranicza jedynie szansę na to, że branża piwowarska jako kolejna stanie się bezwolnym zakładnikiem stale rosnących potrzeb finansowych Państwa, co szybko doprowadzi do jej zapaści, a w konsekwencji tego do zjawisk nieodwracalnych takich jak redukcje zatrudnienia i likwidacje małych i średnich browarów, które jako pierwsze odczują konsekwencje nierównej konkurencji.
Stowarzyszenie Małych i Średnich Browarów - prezes Andrzej Olkowski
Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce - Browary Polskie - Dyrektor Biura zarządu Danuta Gut.
Materiał zamieszczony przez Bractwo Piwne