Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

Apel Bractwa Piwnego: sprzedaż piwa niepełnoletnim

14.02.2012

W czasie ferii zimowych Bractwo Piwne apelowało, za pośrednictwem mediów, o przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu i iwa osobom młodszym niż 18 lat. jak ważny to był apel, pokazały opublikowane niedawno wyniki badań Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Poniżej treść apelu Bractwa Piwnego i dane PARPA.

Towarzystwo Promocji Kultury Piwa BRACTWO PIWNE apeluje do właścicieli i pracowników sklepów oraz lokali gastronomicznych o rygorystyczne przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu, w tym także piwa, osobom, które nie ukończyły 18 roku życia.

Zdajemy sobie sprawę, że w okresie ferii zimowych ogromna część dzieci i młodzieży nie korzysta z żadnej formy zorganizowanego wypoczynku. Dlatego wielkim zagrożeniem może być spożywanie piwa przez osoby niepełnoletnie.


BRACTWO PIWNE jest organizacją konsumencką, której statutowym zadaniem jest promowanie szeroko rozumianej kultury piwa. W tym wypadku chodzi nam o kulturę prawną, poszanowanie obowiązujących przepisów, ale także bezpieczeństwo najmłodszych, narażonych na ryzyko przedwczesnego kontaktu z alkoholem i wszystkimi konsekwencjami jego spożywania.

(Treść apelu skierowanego do mediów)
 

***

9 lutego w Centrum Prasowym PAP odbyła się konferencja prasowa współorganizowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

W trakcie spotkania przedstawiono wyniki ogólnopolskich badań dotyczących zażywania substancji psychoaktywnych przez młodych ludzi. Badania ankietowe realizowane co 4 lata w Polsce są częścią międzynarodowego projektu: „European School Survey. Project on Alcohol and Drugs” (ESPAD) i przeprowadzane są na próbie reprezentatywnej uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych (wiek: 15-16 lat) oraz klas drugich szkół ponadgimnazjalnych (wiek: 17-18 lat) naszego kraju.

 

Z wyników nadań wynika, że w ciągu 30 dni przed badaniem alkohol piło 57,6% młodych ludzi w wieku 15-16 lat oraz 80,4% ludzi w wieku 17-18 lat. Najbardziej popularnym napojem alkoholowym w tych grupach jest piwo.

Więcej informacji na stronie PARPA