Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

Alkohol - Nieletnim dostęp wzbroniony!

27.08.2008

Z badań przeprowadzonych przez niezależny ośrodek badawczy TNS OBOP na temat postaw Polaków wobec sprzedaży alkoholu nieletnim wynika, że 96 proc. ankietowanych uważa sprzedaż alkoholu osobom nieletnim za negatywne zjawisko. Jednocześnie 82 proc. badanych dostrzega, że niepełnoletnia młodzież w Polsce ma łatwy dostęp do alkoholu. Wychodząc na przeciw temu problemowi społecznemu Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego rozpoczął kolejną edycję kampanii „Alkohol - Nieletnim dostęp wzbroniony!”

Badania zostały przeprowadzone w sierpniu br. na zlecenie Związku Pracodawców – Browary Polskie. 78 proc Polaków uważa, że sprzedaż alkoholu nieletnim to przestępstwo. Jednocześnie respondenci twierdzą, że w ponad 50 proc. zaobserwowanych przez nich przypadków, sprzedawcy sprzedają alkohol niepełnoletnim kupującym. Złamanie prawa w tym zakresie powinno skutkować odebraniem sprzedającemu koncesji – tak twierdzi 75 proc. badanych, ale 64 proc. z nich jest przekonanych, że sprzedawców, którzy łamią prawo nie spotyka żadna kara.
Polacy są zdania, że producenci alkoholu powinni angażować się w inicjatywy przeciwdziałające zjawisku sprzedaży alkoholu nieletnim (80 proc. badanych).
Kampanie edukacyjne na temat nie sprzedawania alkoholu nieletnim od 5 lat prowadzi przemysł piwowarski reprezentowany przez Związek Pracodawców – Browary Polskie. Kolejna edycja kampanii „Alkohol – Nieletnim dostęp wzbroniony!” ruszyła
w sierpniu br. W ramach zaplanowanych działań prowadzona jest kampania telewizyjna oraz akcja informacyjno-edukacyjna skierowana do sprzedawców alkoholu w sklepach na terenie całej Polski. 

W sierpniu br. rozpoczęto emisję spotu edukacyjnego, którego celem jest zwrócenie uwagi sprzedających alkohol na konieczność weryfikacji wieku osób kupujących alkohol i jednocześnie podkreślenie, jak ważne jest, aby Polacy reagowali w sytuacjach, kiedy są świadkami próby zakupu napojów alkoholowych przez małoletnią młodzież.
Kampania telewizyjna prowadzona jest na kanałach, które udostępniły bezpłatny czas reklamowy na rzecz prowadzonych działań edukacyjnych: TVN, TVN 7, TVN Style, TVN Turbo, VIVA, VH1, Travel Channel, Tele 5, Puls, National Geographic, Comedy Central, Discovery World oraz Animal Planet.

Drugim elementem kampanii jest dystrybucja do 50 tys. sklepów w Polsce pakietów edukacyjno-informacyjnych dla sprzedawców. Dystrybucja jest prowadzona przez przedstawicieli handlowych browarów zrzeszonych w Związku Browary Polskie.
Pakiety informacyjne dla sprzedawców zawierają materiały edukacyjne na temat obowiązującego w Polsce zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim i konsekwencji złamania go oraz film szkoleniowy, którego rolą jest modelowanie postaw i zachowań sprzedawców w różnych, często trudnych dla nich sytuacjach, kiedy nieletni, stosując różne sposoby, starają się namówić sprzedawcę na sprzedanie im alkoholu.
Dodatkowo, w pakietach znajdują się plakaty, naklejki, ulotki oraz tabliczki do umieszczenia w miejscu sprzedaży informujące o tym, że dany punkt nie prowadzi sprzedaży alkoholu nieletnim.

Jednocześnie, Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego zwrócił się do departamentów zdrowia oraz wydziałów spraw społecznych miast w Polsce o wsparcie prowadzonej ogólnopolskiej akcji przez lokalne inicjatywy, zmierzające do ograniczenia nieletnim dostępu do alkoholu.
ZPPP Browary Polskie ma także nadzieję, że kampania będzie wsparciem dla działań kontrolnych sklepów prowadzonych przez funkcjonariuszy komend podległych Wojewódzkim oraz Miejskim Komendantom Policji, a tym samym przyczyni się do skutecznego zmniejszenia zjawiska sprzedaży alkoholu nieletnim.

Działania prowadzone będą do połowy października br. Zakończą się badaniami postaw sprzedawców na temat sprzedaży alkoholu nieletnim.
Realizację projektu wspiera agencja Marketing & Communications Consultants. Bezpłatny czas reklamy w stacjach TV pozyskany został dzięki pomocy domu mediowego Equinox.


***
Badanie „Stosunek Polaków wobec sprzedaży alkoholu nieletnim” zostały przeprowadzone przez TNS OBOP w ramach badania OMNIMAS przy użyciu techniki CAPI, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie mieszkańców powyżej 15 roku życia (wielkość próby N=1005).

Marketing przy kawie.pl