Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

18 lat Bractwa Piwnego

28.09.2013
18 lat Bractwa Piwnego 18 lat Bractwa Piwnego

W sobotę 28 września Towarzystwo Promocji Kultury Piwa BRACTWO PIWNE świętuje swoje 18-lecie. Z tej okazji członek stowarzyszenia, Brat Stefan Urbaniak, przygotował krótkie podsumowanie dotychczasowej działalności.

Rys historyczny Bractwa Piwnego na przestrzeni 18 lat działalności.

Siostry i Bracia zakochani w piwie!

Koniec lat 80-tych i początek 90-tych to okres ewolucyjnych przemian życia politycznego, gospodarczego , ekonomicznego w Polsce. W tym okresie powstaje wiele partii politycznych, między innymi Polska Partia Przyjaciół Piwa, która zrzesza w swoich szeregach różnej maści członków i politykierów, którzy, tak prawdę mówiąc, z piwem nie mieli żadnych związków. Wśród członków tej partii są także ludzie i to niejednokrotnie młodzi, studenci, którym leżały na sercu sprawy nie politykowania, ale sprawy piwa, jego historii, produkcji, charakteru. Wśród nich widzimy w tamtym okresie grupę studencką pod wodzą, wtedy bardzo młodego Zbyszka Olobrogo i grupę, można powiedzieć ludzi dojrzałych, pod przywództwem Lecha Pietrzaka. Te dwie grupy ludzi w połowie lat 90 tych spotykają się w nowo powstałym, można powiedzieć pubie z prawdziwego zdarzenia, mieszczącym się u zbiegu ulic Moniuszki i Piotrkowskiej. Tu wspólnie dochodzą do wniosku, że należy założyć organizację, która będzie popularyzować piwo i wszystko to co z piwem jest związane, w tym biesiadny charakter piwa. Będą stawiać piwo jako napój zawierający alkohol ale alternatywny w stosunku do napojów o wysokiej zawartości alkoholu – wódek. Zostaje napisany pierwszy statut, założyciele postanawiają, że ich organizacja będzie miała charakter stowarzyszenia i będzie działać w oparciu o ustawę o stowarzyszeniach polskich, a zatem po partiach politycznych, będzie miała wysoką pozycję, w organizowaniu się Polaków, będzie posiadała osobowość prawną, a nazywać się będzie Bractwo Piwne Towarzystwo Promocji Kultury Piwa.

Grupę założycielską (taki jest wymóg prawny) stanowili: Lech Pietrzak , Stanisław Wiśniewski – Eryk, Krzysztof Kowalski.

Dnia 26 lipca 1995 r, Sąd Wojewódzki w Łodzi dokonał rejestracji statutu i stowarzyszenia.
Siedzibą całego stowarzyszenia było i jest miasto Łódź. Siedziba administracyjna stowarzyszenia mieściła się na ul. Piotrowkiej 77.

Pierwszym Wielkim Mistrzem Bractwa Piwnego został Lech Pietrzak.
Kilka lat później funkcje tę objął Zbyszek Olobry, który był Wielkim Mistrzem do 2007 r. Zbyszek był zakochany w swojej organizacji. Jednak w 2007 r. postawił ponad Bractwo Piwne dobro swojej ukochanej rodziny. W tym samym roku złożył rezygnację z pełnienia tej funkcji i w 2007 roku Wielki Krąg - najwyższy i najważniejszy organ stowarzyszenia wybrał na Wielkiego Mistrza obecnego i dzisiaj na tej funkcji Marka Suligę. Dziś mimo młodego wieku Zbyszka już nie ma wśród nas, odszedł od nas na zawsze. Część jego pamięci. Stowarzyszenie nasze miało w swoich szeregach wielu oddanych sprawie piwa i samej organizacji ludzi. Należy tu wymienić nie żyjących już, byłych kanclerzy Bractwa w osobach: Marka Szydłowskiego, Jacka Walawskiego, którzy mieszkając w Krakowie stawiali się do Łodzi na każde spotkanie konsultacyjne w sprawie stworzenia nowego statutu Bractwa (w 2000 roku, została powołana komisja kodyfikacyjna pod przewodnictwem brata Stefana Urbaniaka), której zadaniem było stworzenie, napisanie nowego statutu stowarzyszenia statutu – najważniejszego aktu prawnego – tak zwanej konstytucji Bractwa Piwnego.
Kolejnym, po Jacku Walawskim - kanclerzem Bractwa był Arkadiusz Michalski z Częstochowskiego Kręgu Lokalnego , który pełnił te funkcję w latach 2007 – 2013. Aktualnie kanclerzem Bractwa Piwnego jest Sara
Nabrdalik.

Szefami Komisji Rewizyjnej , kolejno byli : Stanisław Wiśniewski , a od wielu, wielu lat jest siostra Daria Zając.

Trybunałem Bractwa Piwnego kierowali kolejno : Lech Pietrzak, Grzegorz Stężała, obecnie brat Adam Ciesielski.

Do najstarszych członkostwem w Bractwie Piwnym , którzy nadal działają w naszych szeregach, należy zaliczyć : Lecha Pietrzaka, Stanisława Wiśniewskiego – Eryka, Ewę Wesołowską, Kazimierza Zalasa.

W roku 2000 miejscem spotkań towarzystwa Bractwa Piwnego stał się pub Peron 6 na, mieszczący się w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 6

Rok 2000, to rok początek wielkiej kariery i prosperity Bractwa Piwnego.
W tym roku Bractwo Piwne przystąpiło do Europejskiej Unii Konsumentów Piwa,
w której jest po dzień dzisiejszy. Braliśmy czynny udział w pracach Unii. Uczestniczyliśmy w Mityngach EBCU organizowanych na terenie nieomal całej Europy, jako Bractwo Piwne byliśmy organizatorami trzech takich Mityngów, a mianowicie w 2000 roku w Łodzi i Krakowie, w 2005 roku w Krakowie z okazji 10-lecia Bractwa Piwnego i w 2011 roku w Gdańsku. To EBCU tworząc swój wewnętrzny akt prawny – tak zwaną konstytucję, oparła się na naszym uchwalonym w 2001 roku statucie. Było to dla nas wielką satysfakcją.

W tym czasie powstało obok istniejących już Kręgów Lokalnych Bractwa Piwnego w Łodzi i Krakowie, Kręgi – oddziały stowarzyszenia w Lubinie, Jeleniej Górze, Piotrkowie Trybunalskim, a 2005 roku powstały i zostały zarejestrowane Kręgi Lokalne w Częstochowie, Zgierzu i w 2008 w Olsztynie. Jednak do dnia dzisiejszego są i działają siostry i bracia w Łodzi, Krakowie, Zgierzu i Częstochowie.
Na rozwój Bractwa Piwnego w tym okresie miał także duży wpływ przynależności do naszego stowarzyszenia członków Klubów Wysokich i Łysych.

W 2001 roku Wielki Krąg Bractwa Piwnego obradujący w Krakowie uchwalił nowy statut Bractwa, który z kilkoma zmianami obowiązuje do dnia dzisiejszego. W 2002 r. zostały stworzone i uchwalone przez Kapitułę
Bractwa regulaminy wewnętrznej pracy, działania poszczególnych organów stowarzyszenia i przeprowadzanych przez Bractwo konkursów związanych z piwem.

Bractwo Piwne współdziała z wieloma organizacjami, takimi jak, wspomniana już Europejska Unia Konsumentów Piwa, bratnią czeską piwną organizacją pod nazwą Stowarzyszeniem Przyjaciół Piwa.
W Polsce Bractwo Piwne współpracuje z największymi organizacjami producenckimi jak: Stowarzyszeniem Regionalnych Browarów Polskich oraz Związkiem Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego. W tym miejscu należy podkreślić wielką rolę ówczesnych i obecnych szefów tych organizacji w osobach pana Andrzeja Olkowskiego ze Stowarzyszenia Regionalnych Browarów Polskich i pani Danuty Gut-Badecha ze Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego, w niesieniu pomocy w działalność Bractwa i wspomagania go w sposób jawny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa , także finansowo, co miało i ma duży wpływ na rozwój naszego stowarzyszenia.

Bractwo Piwne Towarzystwo Promocji Kultury Piwa organizuje szereg konkursów o zasięgu zarówno regionalnym jak i ogólnopolskim. Jest to jednak już współczesność działania naszego stowarzyszenia, znana zarówno naszym członkom jak i przyjaciołom, którzy z nami współpracują. Bractwo Piwne nadaje takie prestiżowe tytuły i medale jak Piwo Roku, czy Medal Złotego Chmielu. Jest współorganizatorem Chmielaków w Krasnymstawie.
Bractwo skupia wśród swoich członków i sympatyków, ludzi o różnych upodobaniach kolekcjonerskich, sympatyków i propagatorów warzenia piwa systemem domowym.

Bractwo Piwne w ramach swojej działalności nadało szeregu osobom tytuł i medal Złotego Chmielu. Między innymi taki tytuł otrzymali :
-reżyser filmowy, senator Rzeczypospolitej pan Kazimierz Kutz ,
-publicysta i animator kultury Leszek Mazan,
-znany z podróży i dobrego gotowania Robert Makłowicz,
-ówczesny przewodniczący EBCU Terry Lock,
-popularyzatorka tradycyjnych metod warzenia piwa p. Maria Polska,
-wyznawca domowego warzenia piwa, pan Andrzej Sadownik,
i wielu , wielu innym osobom, które wniosły znaczący wkład pracy w rozwój wiedzy o piwie i Bractwie Piwnym.

Bractwo za szczególną działalność i oddanie na rzecz Bractwa Piwnego nadało tytuł Honorowego Członka Bractwa Piwnego między innymi osobom : Andrzejowi Olkowskiemu, Tadeuszowi Kuchciakowi – wykładowcy PŁ , Mieczysławowi Kuźmickiemu – dyrektorowi Muzeum Kinematofrafii w Łodzi, Ryszardowi Bonisławskiemu – mistrzowi wiedzy turystycznej, historii Łodzi i województwa Łódzkiego – senatorowi Rzeczypospolitej Polskiej i wielu innym.

Te kilka, czy kilkanaście zdań nie odzwierciedlają całej historii powstania i działalności Bractwa Piwnego. Intencją tego skrótowego opracowania było i jest ocalić od zapomnienia fakty związane z tworzeniem i działaniem naszego stowarzyszenia, a przede wszystkim ocalić od zapomnienia i ukazać choćby w wielkim skrócie sylwetki osób, które zakładały nasze Bractwo, które w nim działały wpływając i wnosząc wkład w rozwój tego stowarzyszenia.

Ktoś z mądrych Polaków , powiedział: „naród istnienie dopóki istnieje jego religia i kultura i kiedy pamięta się o swoich ojcach i dziadach”.

Opracował
Brat Stefan Urbaniak